07 dec 2015
Monumentenzorg Brabant

Monumentenzorg Brabant: de provincie heeft miljoenen extra geïnvesteerd in de monumentenzorg van rijksmonumenten en restauratie, renovatie en onderhoud van monumenten. Volgens het provinciebestuur was dat nodig omdat er nauwelijks restauraties plaatsvinden. Monumenten verloederen en het echte vakmanschap nodig is voor restauraties, dreigt te verdwijnen.         Sinds 2012 richt de provincie Brabant zich meer […]