11 aug 2014

Betonboren, betonzagen of betonfrasen; het vergt niet alleen het allerbeste materiaal en materieel, maar vooral ook de juiste kennis en aanpak. Zo lopen we steeds vaker tegen technische oplossingen aan bij betonboren, betonzagen en betonfrasen waar onze klanten bij gebaad zijn! Vaak speelt het kosten technische plaatje een belangrijke rol gepaard met een snelle en efficiënte oplossing om bij het zagen van beton zo min mogelijk overlast te veroorzaken.

Veel voorkomende problemen van overlast bij betonboren en betonzagen zijn wateroverlast, omdat voldoende vocht een belangrijk onderdeel is bij het zagen van beton.

 

Foto-11-08-14-21-40-20-300x199

 

De juiste diamantzaag voor betonboren en betonzagen

Beton slijpen of zagen gebeurt over het algemeen met een diamantzaag cq diamantschijf welke bijzonder eigenschappen heeft om zo moeiteloos door de beton heen te kunnen komen. Om het slijpsel wat vrij komt tijdens het zagen goed te transporteren en het zaagblad te koelen is water een uitermate belangrijk onderdeel. Tevens is voldoende kennis van materieel en beton van groot belang omdat bij te hoge of zelfs te lage toeren niet het gewenste resultaat behaald kan worden. Bij het betonboren van bevoordeeld doorvoeren moet vaak diagonaal geboord worden en dit in vele gevallen ook nog onder het maaiveld.

Omdat de doovoeren onder het maaiveld geïnstalleerd worden voor o.a leidingen en kabels van B.v. de kpn word vooraf de juiste diameter bepaald en geboord. Na het boren worden kabels en leidingen direct doorgevoerd en afgedicht tegen lekkage om zo vochtoverlast te voorkomen. Dit geld eveneens voor het zagen van dilataties en sleuven voor lijnafwatering en gootsystemen. Deze sleuven worden ingezaagd met betonzaagmachines welke ook worden toegepast in de wegenbouw.

 

Betonboren of betonzagen

Wanneer er binnen in een productieruimte gezaagd dient te worden kan er geen machine met dieselmotor ingezet worden omdat dit kan leiden tot teveel koolstofmonoxide in de betreffende ruimte. Hier is een machine op 220 volt of krachtstroom wenselijk waardoor de omgeving gespaard blijft van deze uitlaatgassen. In een open ruimte of buitensituatie is het niet van invloed voor welke techniek gekozen word omdat eventuele uitlaatgassen in deze voor geen enkele overlast kunnen zorgen. In een buitensituatie geeft zelfs een dieselmoter de voorkeur omdat er zo zonder kabels gewerkt kan worden en betonzagen minder beperkingen heeft.

 

Betonfrasen en betonslijpen kan kosten besparen

Betonfrasen of betonslijpen gebeurt in de meeste gevallen wanneer een vloer op een bepaald niveau gebracht dient te worden. Zo kan het zijn dat er bij een overgang van en naar 2 verschillende ruimten een overgang is ontstaan waardoor deze niet mooi op elkaar aansluiten en een niveau verschil als onacceptabel word ervaren. Zo kan met diamant frasen en slijpen een laag van de oude beton afgehaald worden waardoor een vloerovergang op een nagenoeg gelijk niveau uit komt. Omdat na het betonfrezen of betonslijpen er een ruwe ondergrond achterblijft bestaat er de mogelijkheid deze uit te vlakken met een egaline of Epoxy mortel.

Een duurzame en geschikte kunststofmortel kan er voor zorgen dat de bewerkte vloer dusdanig uitgevlakt word dat deze nagenoeg perfect aansluit op de bestaande situatie. Niet alleen voor de korte maar ook de lange termijn mits er gekozen worden voor het juiste product op de juist plaats. Niet elk product kan op alle gewenste laagdiktes aangebracht worden. Zo zijn er productsystemen welke tot een maximale laagdikte aangebracht kunnen worden van 10 millimeter en andere moeten weer met een minimale laagdikte van 10 millimeter aangebracht worden waardoor uitvlakken tot nagenoeg 1 of zelf 0 millimeter niet tot de mogelijkheden behoord.

 

Foto-11-08-14-21-41-15-300x199

 

Betonboren: Een goede voorbereiding en het juiste materieel

Kornuyt bouwchemie in afbouw en vastgoedonderhoud is van mening dat een goede voorbereiding en het juiste materieel meer is dan het halve werk. Zo is er recent een compleet computergestuurd systeem aangeschaft waarmee nog nauwkeuriger en vooral ook efficiënter gewerkt kan worden.

Vooral dit laatste word meer en meer van groot belang omdat de kosten de baten nimmer mogen overstijgen. In dit schrijven over betonboren, betonzagen en betonfrasen is eigenlijk een techniek nog niet ter spraken gekomen en dat is de veelbekende straaltechniek.

 

Stalen van gevels, vloeren en wanden

Wanneer er gesproken word over een straaltechniek of stralen denkt men over het algemeen aan gritstralen of zandstralen van bijvoorbeeld gevels of wanden. Ook in de monumentenzorg word het stalen van gevels veelvuldig toegepast echter dan met een fijn straalmiddel zoals olivinezand. Door een zacht straalmiddel in te zetten zal er minder snel gestraald kunnen gaan worden en zal de kans op eventuele schade ook ruim binnen de perken blijven. Hoe grover en harder het materiaal hoe merk kan op schade of hoe grover het eindresultaat.

Dit laatste kan soms ook wenselijk zijn wanneer bijvoorbeeld oude betonschades gesaneerd dienen te worden voor latere betonreparatie en betonherstel. Bij het werpstralen van o.a. vloeren word zelfs een metalen straalkorrel ingezet welk direct word opgezogen en zo in een circulair systeem word gescheiden van het straalafval. Zo kan een nieuwe vloer licht aangestraald worden om de hechting van een nieuwe coating of gietvloer te garanderen.

Zo kan zelfs door intensief werpstralen een oude coating of verflaag verwijderd worden waardoor er weer een gezonde ondergrond als basis ontstaat voor een nieuwe coating of gietvloer. Indien de oude te verwijderen coating of gietvloer te dik is aangebracht of te vast zit kan frasen of slijpen van de vloer noodzakelijk worden.

 

35 jaar ervaring met betonboren

In onze 35 jaar ervaring hebben we kunnen concluderen als het nu gaat om betonboren, betonzagen, betonfrasen of stralen de juiste methode of techniek op de juiste plaats van cruciaal belang is voor een optimaal resultaat. Soms is de beste oplossing dichter bij dan u denkt en het inhuren van een onervaren iemand is vaak duurder dan het inzetten van een specialist. Kornuyt helpt u bij het maken van de juiste keuzes en het begeleiden van uw project geheel naar wens.

Je reactie