04 jul 2016

Betonreparaties werden vroeger nog niet zo veel uitgevoerd in vergelijking met nu. En wel om de volgende reden: in de jaren 70 dacht men namelijk een juiste oplossing te hebben gevonden om nieuw beton super snel aan te leggen en tevens ook snel te laten drogen. Hiervoor werden bijzondere stoffen gebruikt zoals calcium chloride. Het productie tempo werd om die reden zowat verdubbeld en dus werd calcium chloride veelvuldig verwerkt in het beton.

Betonreparaties bij betonrot

 

Een vrij lange tijd leek dit heel erg goed te gaan, tot het moment dat er op grote schaal problemen optraden bij deze versnelde betonconstructies. Er ontstonden barsten en scheuren op enkele plaatsen in het beton. Dit was het omkeerpunt en het teken dat deze versnelde wijze van het gieten van beton uiteindelijk geen goede oplossing bleek te zijn. Het resultaat was dat de de vraag naar betonreparaties hierdoor sterk toe nam.

 

Roest in het beton

Schade aan beton wordt in de volksmond ook wel betonrot genoemd. Bij een betonreparatie wordt de beschadigde en verouderde laag beton compleet verwijderd. Met de hedendaagse kennis komt rt een veel betere betonlaag voor terug die ook nog eens waterwerend kan worden gemaakt. Roest in het beton kan op deze manier worden voorkomen.
Betonreparaties bij betonschade
Het is ontzettend van belang om roestplekken in het beton zeer serieus te nemen. Behalve dat het er niet mooi uitziet door de bronzen kleur, verzwakken deze roestplekken daarnaast de constructie van het beton ook enorm. Torenhoge reparatie of renovatie kosten in de nabije toekomst kunnen worden voorkomen als dit netjes op tijd wordt gerepareerd.

Betonreparaties bij u?

Wanneer een betonconstructie barsten en of scheuren begint te vertonen,doet u er dus verstandig aan om dit direct te laten repareren.  Kornuyt heeft alles in huis om betonreparaties uit te voeren. Beginnend met het opstellen van een schadereportage en het geven van adviezen indien er sprake is van betonrot. Ook bij infrastructurele werken waarbij veiligheid en snelheid van werken meer dan noodzakelijk zijn gaan wij adequaat te werk

De opdrachtgever krijgt na een uitgebreid onderzoek een advies voor de reparatiemethode. Deze kan bestaan uit verlijming en afdichting met behulp van injectietechniek, het handmatig repareren van het beton of het aanbrengen van een spuitapplicatie. Ook in het geval van betonrot bieden we een juiste oplossing. Onze aanpak staat garant voor hoge kwaliteit en zorgt ervoor dat de gerenoveerde constructie een verlenging van de levensduur krijgt.

Lees ook eens het volgende artikel over duurzaam beton

Je reactie