23 nov 2015

Grondinjectie: Door het toepassen van een grondinjectie of bodeminjectie worden zandkorrels onder de grond verlijmd met een mengsel van water, waterglas en een stollingsmiddel (verharder), in de vorm van een ester.

 

Grondinjectie

 

Op deze manier ontstaat een duurzame en stabiele ondergrond voor onder andere bouwwerkzaamheden en tevens om te voorkomen dat grondwater infiltreert. Door onderzoek en materiaalgebruik kan van te voren bepaald worden of deze methode als tijdelijke of definitieve toepassing ingezet moet worden.

Vroeger werd een grondinjectie nogal eens als lapmiddel gebruikt maar tegenwoordig kan er steeds beter gericht een oplossing geboden worden. Door de mate van beheersing van het proces en beter bodemonderzoek is er tegenwoordig een volwaardige methode te bieden voor zowel tijdelijke als definitieve constructies.

Als men over grondinjectie spreekt dan wordt onderscheid gemaakt tussen horizontale grondinjectie en verticale constructieve grondinjectie.

 

Horizontale grondinjectie

In ons druk bebouwde landschap moet vaak verbouwd en gebouwd worden. Vaak is er weinig ruimte voor een bouwplaats en de kans op overlast voor onder andere omwonenden is vrij groot.

Ook het aanbrengen van een bronbemaling en eventuele afvoer van slib e.d. kan de nodige overlast en problemen met zich meebrengen. In dit geval biedt een horizontale grondinjectie de uitkomst.

 

Bodeminjectie

 

Bij een horizontale grondinjectie ontstaat er een horizontale geleiachtige laag, de zogenaamde gellaag, die op een bepaalde diepte de toestroom van het grondwater vanaf de onderzijde afremt.

Om het water zijdelings te keren dient er rondom de bouwput een verticale grondkering aangebracht te worden. Deze komen voor in de vorm van stalen damwanden, een Cutter Soil Mix (CSM) wand of een diepwand.

Na het plaatsen van de wanden wordt in de bouwput een stramien uitgezet en worden injectienippels en slangen in de grond geplaatst. Door berekening wordt de juiste diepte bepaald en de hoeveelheid die geïnjecteerd moet worden. Om iedere injectieslang ontstaan als het ware bollen van het injectiemateriaal. Deze bollen overlappen elkaar waardoor zij na uitharding een horizontale vloeistofkerende laag vormen.

 

Verticale constructieve grondinjectie

Wanneer het te kostbaar of niet mogelijk is om damwanden te plaatsen dan kan er gekozen worden voor een constructieve bodeminjectie. Door de manier van het aanbrengen ontstaan er geen trillingen en wordt de bestaande of omliggende bebouwing ook niet belast.

De verticale constructieve grondinjectie vindt op een soortgelijke wijze plaats als die van een horizontale grondinjectie. Maar naast het verschil in richting, is deze manier ook constructief. Omdat het mengsel uit minder water en meer waterglas en harder bestaat is het resultaat een substantie die te vergelijken is met zandsteen. De sterkte eigenschappen zijn na een constructieve bodeminjectie dus sterk verbeterd.

Door een verticale grondinjectie uit te voeren kan er na voldoende uitharding, vlak naast de fundering van een gebouw afgegraven worden zonder dat er instortingsgevaar bestaat.

Je reactie