07 mrt 2017

Duurzame scan mkb chemie: twee MKB-bedrijven in de chemie, MVO Nederland, het RIVM en TNO hebben begin 2017 de stap gezet naar het samen ontwikkelen van een scan. Daarmee kunnen ze duurzame productontwikkeling ondersteunen in het bedrijf. De te ontwikkelen Sustainability Hotspot Scan wil chemiebedrijven binnen een dag inzicht geven in zaken als sociale- en milieu-impact van een product die ze willen ontwikkelen. Tevens wordt er gekeken naar de bijdrage die het product kan leveren aan circulariteit en de bijdrage aan de Sustainable Development Goals.

Uitgangspunt van de Sustainability Hotspot Scan zijn reeds bestaande methoden voor sociale impact analyses, milieu-impact en Life Cycle Analysis. Deze worden door TNO vertaald in een eenvoudige tool die geschikt is voor ieder klein of groot bedrijf in de chemische sector. De scan geeft weer welke ‘verborgen externe kosten’ een product bevat op sociaal vlak maar ook op milieuvlak. Een Sustainability Hotspotscan kan ook opties aangeven voor meer circulariteit van een product. “Ik wil het complete verhaal van mijn product kunnen verwoorden. Maar dan het liefst in één zin”, zo verwoordt een van de participanten zijn wens voor de hotspot tool.

 

duurzame scan mkb chemie

 

Sociale- en milieu-impact

Half november 2016 startte het project. Sectormanager Chemie bij MVO Nederland Elsbeth Roelofs, ondersteunt het initiatief vanuit het Internationaal MVO programma. “Er is nog te weinig doorzichtigheid in de chemieketen over de werkelijke milieu- en sociale kosten van processen en producten. Dat leidt tot verwarring in beoordeling of iets nu niet duurzaam is of juist wel. Daarmee is het ook moeilijk om de echte waarde te bepalen van een product. Omdat de sociale –impact en milieu-impact niet in de prijs van het product verwerkt zitten. We kunnen betere beslissingen en een zuiverder ranking van producten krijgen door écht inzicht in de ‘prijs’, middels formulering van een ‘schaduwprijs’ met daarin verwerkt kosten zoals hoeveelheden benodigd water, energie en hulpstoffen. Maar ook zaken als verdekte milieuschade bij grondstofwinning (delfstoffen) en vanwege emissies door de hele keten heen.

 

Helder krijgen

Tenslotte zou de ranking tot een certificering of keurmerk kunnen leiden (bijvoorbeeld Cradle to Cradle). Anderzijds zouden bedrijven inzichtelijke data op zich kunnen communiceren, zodat de gebruikers of afnemers zelf kunnen bepalen waar men de nadruk wil leggen. Speciale aandacht is er voor de grondstofwinning en de productie van half-fabrikaten voor chemische producten. Omdat die vaak in ontwikkelingslanden plaatsvindt. Belangrijk is het om ook daar helder te krijgen waar bedrijfswinst leidt tot sociale verliezen of milieuschade.

De Community of Practice die de bouw van deze tool op zich neemt bestaat uit C. Kornuyt B.V, TNO, MVO Nederland, Baril Coatings en het RIVM. Het RIVM brengt haar kennis in vanuit het project Safe BBE en TNO kennis vanuit het Sustainability Assessment programma.

Bron

Je reactie