11 jul 2016

Grondstoffen worden schaarser in onze economie. Een ding is duidelijk,  het grondstoffenpaspoort gaat uiteindelijk onze volledige economie met haar waardes drastisch veranderen.

Het grondstoffenpaspoort zorgt voor een nieuwe persoonlijkheid van landen. Amerika, Rusland en China zijn nu nog de landen met een gigantische voorraad van grondstoffen. Door het verhandelen van deze grondstoffen verandert de balans over de wereld. Het grondstoffenpaspoort bepaalt dus feitelijk ook wat een land nu precies waard is.  In een land waarbij de omloopsnelheid van goederen elk jaar toeneemt en waarbij de vernieuwing vlugger gaat dan de veroudering, hoe kan een grondstoffenpaspoort ons laten en doen veranderen?

Grondstoffen worden schaarser. Grondstoffenpaspoort

Grondstoffenpaspoort

Wat zou er gebeuren als het grondstoffenpaspoort van een pand of bouwwerk bij de aanschaf al bekend is, zodat we exact weten waaruit het gebouw precies bestaat en hoeveel grondstoffen er zijn bewaard? Wordt het gebouw dan op een andere manier ontworpen, en worden er dan andere ontwerp keuzes gemaakt, zodat het eenvoudig gedemonteerd kan worden? Hoe kijken accountants en geldschieters dan naar gebouwen en grondstoffen? Wordt een gebouw op deze wijze een nieuw soort belegging van grondstoffen, een waardedepot als het ware?

Biedt het paspoort een nieuwe zienswijze op kantoren die leegstaan? Een plaats en een verbinding van materialen die zijn onttrokken aan ons economische verkeer. Zal dit paspoort bijdragen aan een vernieuwde waardebepaling van het huidige vastgoed en leidt hiermee leegstand van gebouwen tot een andere discussie. Juist nu in een samenleving  waarin grondstoffen steeds zeldzamer worden.

Leidt een grondstoffenpaspoort tot toekomst bestendiger beheer van grondstoffen? Worden de afvalbergen verkleind hiermee, voorkomt het verbranding van afval en wordt leegstand van panden sneller opgelost op deze manier? Wordt het nu nog belangrijke bruto nationaal product van een land in de nabije toekomst vervangen door een grondstoffenpaspoort en zal de toekomstbestendigheid van een land worden uitgedrukt in dit paspoort ?

Grondstoffen worden schaarser – Niet langer wachten

Om Nederland permanent te veranderen in een volhoudbare maatschappij is een grondstoffenpaspoort een absolute must . Het biedt ons bewustzijn en inzicht in onze voorraad van grondstoffen en daarmee een strategische economische voorsprong ten opzichte van de landen om ons heen. Het biedt mogelijkheden om Nederland in versnelt tempo te verduurzamen naar een circulaire economie. Tevens gaat deze nieuwe visie veel kansen brengen. Zoals volledig duurzame vloeren: ‘Nature’s Finest‘ Het biedt onder andere een volkomen andere kijk op het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Grondstoffen recycling

Waar op dit moment sloop-nieuwbouw financieel aantrekkelijk kan zijn, is het  mogelijkerwijs niet meer de beste keuze vanuit de circulaire economie gedacht. Het slopen van een gebouw is momenteel nog altijd de optie die het minst aantrekkelijk is. Wanneer je een gebouw sloopt en de restmaterialen hergebruikt, dan is dat altijd meer waard dan wat je eraan overhoud. Door toename van grondstof waarde zullen financiële waardeketens drastisch kunnen gaan veranderen.

Eén ding is zeker, grondstoffen nemen toe in waarde! Vanuit financieel en maatschappelijk perspectief gaat er veel veranderen in het denken over grondstoffen.

Kijk ook eens op Turntoo

Je reactie