17 mrt 2016

In heel wat landen stelt de wet de eis dat ‘HACCP’ (‘Hazard Analysis and Critical Control Point‘) door elke organisatie wordt toegepast in de foodindustrie. Door een samenwerkingsverband van een aantal certificatie-instellingen in Nederland is in 1996 een criterium voor een voedselveiligheidsmanagementsysteem ontwikkeld, “Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem”.

HACCP-Certificering

Op 15 mei 1996 is de eerste versie gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van het HACCP Centraal College van experts. Alle betreffende partners in de voedselketen zijn vertegenwoordigd in het HACCP Centraal College van Deskundigen.

HACCP richtlijnen

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • continue participatie van alle betrokkenen bij voedselveiligheid en het onderhoud van een certificatieschema, waaronder de verantwoordelijke overheidsinstellingen voor voedselveiligheid;
  • praktische uiteenzetting van de HACCP-standpunten en de stappen geregistreerd in de Alinorm van de Codex Alimentarius in gedetailleerde eisen. Voor kleine, middelgrote en grote organisaties actief in de voedingsindustrie zijn deze eisen bruikbaar.
  • goed ontwikkelde voorwaarden voor een certificatie schema;
  • een systematiek die sinds 1996 is gevoed door de praktijk en intussen een omvangrijk internationaal draagvlak kent;
  • een certificatie schema dat in toenemende mate door invloedrijke, respectabele en internationaal erkende certificatie-instellingen onder vertrouwen wordt aangeboden.

HACCP en foodbedrijven

Serge Kornuyt komt graag in contact met (food) bedrijven welke te maken hebben met de telkens strenger wordende HACCP eisen aan het productieproces. Door gezamenlijk de kansen en bedreigingen in kaart te brengen ontstaat er meer inzicht in de behoefte van de foodbedrijven waardoor de hoge standaard normen beter te beheersen en zo ook te continueren zijn voor de lange termijn met minder inspanning!  U kan hierbij denken aan behoeftes als:

HACCP-Food-industry

  • Hoe bacteriedodende vloer of wandsystemen kunnen zorgen voor een lager verbruik van chemische reinigingsmiddelen
  • Hoe kunnen nanocoatings en antisliplagen bijdragen aan veiligheid en minder slijtage
  • Is er bv behoefte aan o.a. holplinten welke het schoonmaakproces vereenvoudigen
  • Lijnafwatering systemen om vochtoverlast te beperken
  • Snelle vloersystemen die voor minimale uitval van uw productieproces zorgen verder verbeteren.

Je reactie