15 feb 2016

LCA voor gietvloeren: Duurzaamheid is voor steeds meer bedrijven een erg belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Om beter inzicht te krijgen in de milieuprestaties van grondstoffen en producten zijn er tegenwoordig verscheidene manieren bedacht. Het uitvoeren van een Levens Cyclus Analyse (LCA), ofwel een Life Cycle Analysis, is een van de meest betrouwbare manieren.

LCA is kort samengevat een methode om de invloed van menselijke activiteiten en producten op het milieu in kaart te brengen

 

LCA

 

LCA en milieu

Met Life Cycle Analysis (LCA) wordt de waarde ingeschat van de milieuprestaties, gericht op de volledige waardeketen van de complete levensloop van een artikel of product. Van het winnen van de grondstoffen tot het productieproces naar het eindgebruik. Op basis van de LCA wordt inzichtelijk waar de grootste hervormingen en verbeteringen aangebracht kunnen worden. Tevens levert het een aandeel in de besluitvorming en beleid binnen een bedrijf en ook in de communicatie naar buiten toe.

 

Wat is van invloed op de Life Cycle Analysis

Er zijn een aantal aspecten die van grote invloed zijn op de life cycle analysis;

De hoeveelheid gerecycled materiaal; Verminder de hoeveelheid nieuw materiaal in het product door meer alternatieve grondstoffen met een geringe milieubelasting te gebruiken of gebruik van materiaal dat gerecycled is. Dat vermindert de milieubelasting.

Efficiëntie van de productie; De implementatie van efficiënte processen en methodes kan leiden tot een lager energie- en waterverbruik, minder afval en lagere emissies. Door hernieuwbare energiebronnen te gebruiken wordt de milieubelasting nog verder teruggedrongen.

Transport; De milieubelasting door het transport kan rigoureus worden teruggedrongen door het product in de regio te produceren in plaats van deze te vervoeren van China naar Europa. Efficiënte transport voertuigen, overschakelen van wegvervoer op vervoer per schip of per trein en slimme logistiek kunnen de totale milieubelasting drastisch averkleinen.

Levensduur; Als een tapijt tien jaar meegaat belast deze het milieu ongeveer vijftig procent minder dan een product dat maar {vijf|cijfer} jaar meegaat. Een product dat 20 jaar garantie heeft wordt wellicht al vervangen na vijf jaar. Het is essentieel om het juiste artikel te uit te zoeken voor de geschikte toepassing.

Toetsing door een autonome derde partij – De beschikbaarheid van door derden geverifieerde milieuproductverklaringen (EPD’s), gebaseerd op LCA’s biedt vertrouwen in de accuratesse en vergelijkbaarheid van de milieugegevens van een artikel of product.

 

Recycling

 

LCA Fases

LCA kunnen we opsplitsen in twee fases;

  1. Cradle to gate (fase 1) – de grondstofwinning, inkoop van grondstoffen en energie, de productie,  het transport, uitgiftes en afvalverwerking
  2. Cradle to grave (fase 2) – de distributie, de gebruiksfase, afdanking en het hergebruik

 

ISO-normen

Vanuit het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid is er de laatste jaren veel aan gedaan om voor het uitvoeren van een LCA internationale standaarden te creëren. De belangrijkste twee standaarden zijn geborgd in ISO14044 en ISO14040.

Deze ISO-normen zijn noodzakelijk omdat er zo ontzettend veel data, studies en uitkomsten zijn. De gegevens dienen zorgvuldig vastgelegd te worden voor een juiste opzet en uitvoering van LCA’s en de daarin te maken keuzes en toe te passen basisgegevens.

1 Comments

  1. Luuk schreef:

    Mooie blog, Milieu is tegenwoordig ook erg belangrijk en gietvloeren zijn natuurlijk ook erg belangrijk.

Je reactie