30 mei 2015

‘Gemakzucht dient de mens’.

In de ogen van opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouwnijverheid een overtuiging dat zich de vorige decennia bijna niet heeft aangepast wanneer het gaat om innovatie binnen bouwwerken. Daarentegen bestaat wel de verwachting dat innovaties op het terrein van gemak de komende jaren een vooruitgang zullen nemen. Dit blijkt uit enquête van USP Marketing Consultancy dat is verricht in opdracht van Building Holland onder ruim 400 bouwprofessionals, bestaande uit opdrachtgevers en opdrachtnemers. Tijdens Building Holland 2015, dat zich afspeelt van 31 maart t/m 2 april in de RAI in Amsterdam, zal het thema comfort een belangrijk aspect vormen van het programma en worden diverse sessies georganiseerd die dit onderwerp nader toelichten.

 

Innovatie binnen bouwwerken voorbije decennia te weinig ontwikkeld

In vergelijking met bijvoorbeeld de auto-industrie heeft het gebruikersgemak binnen panden zich in de afgelopen decennia amper ontwikkeld. Van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers deelt 60% deze mening. Ruim een derde (37%) denkt zelfs dat bouwwerken waarin het comfort van de gebruiker niet centraler wordt gesteld binnen 15 jaar rijp zijn voor de afbraak. Daarmee beseffen zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers dat gemak een heel essentieel onderdeel vormt wanneer het gaat om toekomstbestendig construeren.

 

Ontwikkeling gemak neemt naar verwachting omvangrijke vooruitgang op korte termijn

Ongeacht het feit dat de ontwikkelingen op het gebied van comfort in de ogen van opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn achtergebleven, verwachten zij wel dat er de aankomende 5 jaar een inhaalslag zal plaatsvinden. Initiatieven als ‘Nest’, die tot op heden grotendeels als toekomstmuziek werden bestempeld, zullen naar verwachting een omvangrijke vlucht nemen. Hiervan is ongeveer tweederde van zowel de opdrachtgevers als de opdrachtnemers in de bouwsector overtuigd. Door de verscheidene toepassingen ijveriger onder de aandacht van de eindgebruiker te brengen, onder andere door het beschikbaar stellen van diverse pakketten, kan heel wat profijt worden geboekt. Op dit moment geeft bijna tweederde van de opdrachtgevers en opdrachtnemers immers aan dat hier nu bijna geen sprake van is.

 

ontwikkeling01

Je reactie