15 okt 2014

Gevelbescherming : Het is inmiddels een bekend feit, dat luchtvervuiling in combinatie met regenwater ons bouwvolume, of het nu natuursteen, pleisterwerk, baksteen, kalkzandsteen of staalbeton is, enorme schade kan toebrengen. Hoe meer industrie in een gebied gevestigd is, des te groter is de luchtvervuiling. Ook worden door de lucht en wind schadelijke stoffen uit de buurlanden ‘’getransporteerd’’.

Het bepalen van luchtvervuiling is gebaseerd op negen factoren waarvan wij hier de drie belangrijkste noemen:

  • de emissie van zwaveldioxyde
  • de zuurgraad van het regenwater
  • de hoeveelheid zure neerslag

De oorzaken van schade aan bouwwerken bestaan uit een complexiteit van natuurlijke processen. De ervaring leert ons dat in praktisch alle gevallen verschillende mechanismen samenwerken welke uiteindelijk het schadebeeld bepalen. De belangrijkste schade veroorzakers worden door water op gang gebracht en kunnen voorkomen worden door tijdig gevelonderhoud en gevelbescherming. Onderstaande voorbeelden beschrijven op eenvoudige wijze de oorzaken van schade.

 

Foto-08-10-14-11-49-58-300x199

 

Mechanische (fysische) corrosie

Schade aan bouwprojecten door mechanische corrosie zijn een ieder bekend. De belangrijkste typen van schade ontstaan door vorst en soms ook zout. Vorstschade is vaak na zeer korte tijd waarneembaar, al snel na de eerste of tweede winter. Door langzaam toenemende concentratie van zouten, ontstaat er schade wat in een latere fase pas herkend wordt.
In bouwmaterialen worden zouten gevormd door onder andere chemische corrosive. Ook kan er in bouwmaterialen zouten terecht komen, dit kan komen uit de grond of door bijvoorbeeld strooi zout. Zouten kunnen schadelijk voor bouwmaterialen zijn door kristallisatie, hydratatie en door verhoging van het evenwichtsvochtgehalte. Zo kan de warmtegeleidingscoëfficiënt door de werking van het evenwichtsvochtgehalte verhoogd worden en zodoende de warmte isolatie sterk terug gebracht worden.

 

Chemische corrosie

Huishoud-, industrie- en auto-afvalgassen, vooral de oxiden van zwavel en stikstof, evenals kooldioxyde komen samen met regenwater in en op de bouwmaterialen. Daar worden dan de bindmiddelen afgebroken. Kalk wordt bijvoorbeeld omgezet in gips. De Dom in Keulen is één van de bekendste voorbeelden hoe natuursteen door chemische corrosie wordt aangetast. Maar ook moderne bouwmaterialen worden door het ‘’zure milieu’’ bedreigd. Vele moderne bouwmaterialen, zoals beton vertonen heden reeds schade, die men van deze materialen niet verwacht had. Deze wordt in de regel door chemische reacties, neutralisatie (carbonatatie) en water in gang gezet.

 

Biologische corrosie

Vele huiseigenaren hebben de biologische corrosie, zoals mos- en algen aangroei, reeds aan de lijve ondervonden en daaruit lering getrokken. In het bijzonder worden vochtige wanden en daken met geringe helling door micro- organismen bedreigd. Er dient dan ook met nadruk op gewezen te worden, dat deze micro-organismen enkel en alleen op een vochtige ondergrond voorkomen, terwijl ze tevens er voor zorgen, dat bouwmaterialen niet goed kunnen drogen. Vele micro-organismen scheiden bij de stofwisseling zoutachtige verbindingen af. Er worden bijvoorbeeld onder invloed van de zogenaamde nitro bacteriën nitraten gevormd.

 

Gevelbescherming door vocht in gevels

Water dringt via verschillende wateropnamemechanismen in de minerale bouwmaterialen en veroorzaakt samen met de agressieve schadelijke stoffen uit de lucht met het grootste deel van de schade. Dit maakt gevelbescherming noodzakelijk.
Oorzaken

  • 1. Slagregen en spatwater

In laatstgenoemde kunnen hoge concentraties aan strooizouten zitten

  • 2. Optrekkend vocht door horizontaal en verticaal indringend water

Naast de wateropname spelen de in de bouwmaterialen opgenomen zouten een wezenlijke rol in de schadevorming. In geval van optrekkend vocht worden de in water opgeloste schadelijke zouten naar de hogere, droge geveldelen getransporteerd. Hier verdampt het water en de zouten blijven achter. Deze procedure herhaalt zich constant.

  • 3. Zijdelings indringend vocht, doorsijpelend grondwater en water met hoge druk
  • 4. Watervoorzieningen in huis en bouw constructieve gebreken

De schadeoorzaken zijn complex en van elkaar afhankelijk, daarom is één van de belangrijkste maatregelen een object gerichte schade analyse te maken, voordat men tot renovatie overgaat. Naast de water- c.q. vochtopname spelen voor het schadeverloop van de bouwmaterialen de zouten een belangrijke rol. Onder bouwschadelijke zouten worden alle in water oplosbare zouten bedoeld welke in minerale bouwmaterialen

  • 5. Hygroscopisch vocht

Onder hygroscopisch vocht wordt bedoeld de eigenschap van zouten om water uit de lucht op te nemen en te binden. De bouwstof neemt daarbij steeds meer luchtvochtigheid op, afhankelijk van het zout gehalte. Hoe hoger het zout gehalte, des te meer vochtopname.

  • 6. Condensatie

Dit is de omzetting van luchtvochtigheid (waterdamp) in vloeibaar water op of in gevels.

Je reactie