12 dec 2014

vlisco-netherlands-300x162

 

Gietvloeren worden geleverd in diverse dikten en kwaliteiten met diverse eigenschappen. Vlisco Helmond ziet nog meer dan ooit de toegevoegde waarde van hoogwaardige bedrijfsvloeren en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Zo kreeg Kornuyt de opdracht om hoogwaardig onderhoud te plegen met als doel het bestaande productie proces minimaal te belemmeren en dit op een dusdanig hoogwaardige manier dat zij de komende tientallen jaren zorgeloos kunnen produceren.

 

Foto-10-12-14-13-47-28-300x225

 

De nieuwe vloeistofdichte vloer is onderdeel van de omkasting waarin schadelijke stoffen uit het productieproces worden opgevangen, gefilterd en afgevoerd naar de juiste bestemming. Hier wordt vervolgens ook gekozen welke stoffen worden hergebruikt. Dus milieu, veiligheid en hergebruik in 1. De bestaande vloeren onder de productielijn waren dusdanig zwaar beschadigd en aangetast dat deze niet meer voldeden aan de huidige eisen en zo dus ook niet meer vloeistofdicht waren. Om tot een goed resultaat te komen was het noodzakelijk om de gehele oude vloer tot op een gezonde en draagkrachtige ondergrond te saneren. Dit saneren vergt extra aandacht omdat een juiste voorbehandeling cruciaal is voor een optimale hechting met het later aan te brengen vloersysteem.

 

Foto-12-12-14-13-14-38-300x225

 

Tijdens het saneren wordt tevens rekening gehouden met de directe omgeving en wordt stofoverlast tot nagenoeg nul gereduceerd. Zo zijn er sleuven gezaagd om een nieuwe RVS lijnafwatering en goten te plaatsen. Ook is er een nieuwe afscheider c.q. controleput geplaatst om het gehele proces gecontroleerd te laten verlopen. Na het plaatsen en stellen van de putten en goten worden deze met snel reagerende mortels aangewerkt zodat deze in een later stadium een goede aansluiting kan krijgen met de nieuw aan te brengen gietvloeren. Na het aansluiten van de lijnafwatering op de bestaande afvoer kan er begonnen worden met het opnieuw opbouwen van het complete vloersysteem. Omdat tijd een belangrijke factor is in dit project worden hoogwaardige bouwchemische producten ingezet welke snel reagerend zijn en ook snel achtereenvolgend overlaagd mogen worden. Zo dient een betonvloer minimaal 30 dagen te drogen voordat er een afwerklaag op aangebracht mag worden. Met de extreem snelle mortel kunnen zowel dunne als dikkere lagen volledig onder afschot uitgevlakt worden. Afhankelijk van de dikte wordt de meest geschikte mortel ingezet en in sommige gevallen kan deze uitgewerkt worden naar nagenoeg 0 mm.

 

Foto-12-12-14-13-15-391-225x300

 

Na tijdelijk drogen wat meestal al de volgende dag is kan de afschotvloer worden overlaagd met onze kunststof gietvloeren. De gietvloeren zijn op basis van polyurethaan cement welke hoog chemisch resistent zijn en tevens vloeistofdicht. Ook een belasting met chemische vloeistoffen en hogere temperaturen zal geen afbreuk doen aan de eigenschappen van de vloer. De combinatie van de RVS goten en PU cement gietvloeren zorgen voor een ijzersterke totaalcombinatie welke tevens de algehele schoonmaakkosten zal reduceren. Indien gewenst kon de opdrachtgever kiezen voor een antislip eindafwerking echter was dit in deze situatie niet noodzakelijk. Kortom een gietvloer van de allerhoogste kwaliteit welke nog in lengten van jaren zijn dienst zal bewijzen aan de productieafdeling van Vlisco.

Je reactie