20 jun 2014

Injectietechniek?

Injecteren is een specialistische injectietechniek welke veelal word toegepast voor het behoud van een constructie of gebouw. Zo zijn er diverse injectie technieken welke worden afgestemd op het gewenste resultaat. Voordat er geïnjecteerd kan worden dienen er diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd te worden. Zo worden er gaten geboord in het te injecteren metselwerk of beton en worden er, voor het injecteren, speciale nippels geplaatst. Ook in de bodem of grond kunnen er gaten worden geboord om bijvoorbeeld de bodem te verstevigen of stabiliseren. Na het boren van de gaten worden nippels of lansen geplaatst die aangesloten worden op de betreffende injectiepomp. Zo worden er bouwchemische producten onder lage of gecontroleerde druk geïnjecteerd. De bouwchemische producten bestaan uit één tot zelfs vier injectiecomponenten en harden uit in diverse hoedanigheden. Zo kan een uitharding ontstaan tot een star, elastisch, flexibel of schuimend product afhankelijk van het gewenste resultaat of de betreffende omgeving.

 

Photo-03-10-04-17-59-32-300x200

 

Wanneer wordt injectietechniek toegepast?

Een injectietechniek wordt toegepast in vele situaties en omstandigheden. Vaak is injecteren dan een alternatief en een kostenafweging op een bestaand probleem. U kan hierbij denken aan een losliggende tegelvloer of marmervloer waarbij het slopen of verwijderen van de bestaande vloer kapitaal vernietiging zou zijn, waardoor er gekozen wordt voor injecteren. Als de gehele vloer los ligt is een injectietechniek meestal geen optie, er kan wel aan een injectietechniek worden gedacht als het om een gedeelte van de vloer gaat. Ook kunnen vloeren welke vloeistofdicht zijn, of een vloeistofdichte verklaring hebben, d.m.v. injecteren afgedicht worden. Als het om plaatselijke scheurvorming gaat kan deze door verlijmend te injecteren geheel afgedicht worden. Ook hier geldt dat als het om te veel of te kleine scheurvorming gaat het geheel overlagen van de vloer met een taai elastische coating een beter en goedkoper alternatief zal zijn. Ook lekkages in een betonkelder of een lekkende doorvoer kunnen door middel van injecteren afgedicht worden. Hierbij worden andere injectiematerialen toegepast welke een reactie aangaan met vocht. Zo worden er pur of gel injectiematerialen ingezet op basis van één tot vier componenten waarbij vocht als het ware de katalysator is en zo tot een reactie wordt gebracht. Zo kan bij te weinig vocht voorinjecteren noodzakelijk zijn om het injectiemateriaal zo beter te laten geleiden en een goede reactie te garanderen.

 

Photo-20-06-14-16-29-38-300x198

 

Injectietechniek: welke zijn er?

Zoals eerder in deze blog aangegeven is zijn er diverse mogelijkheden met betrekking tot injecteren en een groot arsenaal aan injectietechnieken. Zo kan er onder lage en hoge druk geïnjecteerd worden. Lage druk injecteren betekend veelal de vloeistof laten vloeien of de vloeistof door de constructie laten absorberen door middel van een capillaire werking. Voor lage druk injecteren kan een handpomp of een speciaal trechter systeem al voldoende zijn. Wanneer er onder gecontroleerde druk geïnjecteerd dient te worden, kan de pomp waarmee geïnjecteerd wordt op een gewenste druk afgesteld worden. De één component injectiepompen worden over het algemeen toegepast voor epoxy en pur harsen. De twee componenten injectiepompen worden daarentegen vaker ingezet wanneer acrylaat harsen of gel systemen geïnjecteerd worden. Bij bodeminjectie wordt meer gebruik gemaakt van het injecteren van waterglas of andere silicaten afhankelijk of de oplossing permanent of semi permanent moet zijn. Bij het injecteren van een permanent systeem wordt de grond voor een langere tijd verstevigd en wordt zodoende een mogelijke verzakking voorkomen. De semi permanten injectiesystemen bieden slechts een tijdelijk oplossing voor het ontgraven van een bouwput zodat het zand niet afkalft en er recht naar beneden afgegraven kan worden. Hierbij is kennis en ervaring geboden omdat het werk op zich nauwkeurig en met beleid uitgevoerd dient te worden. Zo kan er bij het injecteren onder een te hoge druk of verkeerd handelen zelfs schade aangericht worden met alle nare gevolgen van dien. Helaas zien we in de praktijk te vaak dat er toch nog ondernemers zijn die zich uitgeven als injectie specialist en toch te weinig kennis en ervaring op dit gebied blijken te hebben.

 

Photo-20-06-14-16-30-48-300x200

 

Injectietechniek ten behoeve van vochtbestrijding.

Vochtbestrijding gebeurt zowel preventief als curatief. Een gebouw, kelder of constructie heeft vele details en aansluitingen welke kritisch zijn als het gaat om de juiste aansluiting of afdichting. Hierbij moet u denken aan dilataties, kimnaden ( aansluiting vloer wand), doorvoeren en afvoeren. Tijdens de bouw kunnen naadloze afdichting systemen of spuitlagen ingezet worden welke blijvend elastisch zijn. Dit betekend dat eventuele scheurvorming in de bestaande constructie kan worden opgevangen door de afdichtingslaag. Door het aanbrengen van een deugdelijk waterdichting kan het achteraf injecteren worden voorkomen. In de praktijk zien we regelmatig dat er wordt gekozen om te besparen op een waterdichting met alle risico’s van dien. Door dit risico te nemen kan de opdrachtgever een besparing realiseren als alles mee zit en er geen externe risico’s of factoren aanwezig zijn. Wij adviseren over het algemeen deze behandeling preventief uit te voeren omdat tijdens de bouw afdichten vaak nog gemakkelijk tegen relatief lage kosten mogelijk is. Wanneer er problemen ontstaan in een later stadium is het pand vaak al in gebruik genomen en geheel afgewerkt en opgeleverd. Hierbij zijn soms de kosten van enkel het ontruimen van de betreffende ruimte al hoger dan dat een preventieve afdichting had gekost. Hierna kan na een deskundig onderzoek de juiste methode worden ingezet om zo het gewenste resultaat te behalen.

Verlijmende injectietechniek van beton of constructie.

Bij verlijmend injecteren van beton of een constructie is het over het algemeen meer wenselijk dat de constructie of scheurvorming geen vocht transporteert en dus ook droog is. Hoewel dit niet altijd uit te sluiten is en een vochtige constructie ook regelmatig voorkomt, kunnen de producten welke toegepast worden om te injecteren hier volledig op afgestemd worden. Ook is de reactietijd in vele gevallen in te stellen met een katalysator. Door het toevoegen, of juist het weglaten, van de katalysator kan vooraf bepaald worden wat de reactietijd is tot een uitharding van het product plaatsvindt. Een snelle reactietijd is meer van belang als de constructie ook vocht transporteert en zo ook afgedicht dient te worden. Bij verlijmend injecteren worden meer starre of taai-elastische producten toegepast, geheel afhankelijk van de te verwachten werking van het gebouw of de constructie. Ook hier vergt iedere situatie een andere benadering en is technische kennis een vereiste. Dit geldt ook voor, en tijdens, de applicatie omdat scheurvorming in een plafond meer gecompliceerd te behandelen is dan een scheur in een vloer. Indien u twijfelt of behoefte heeft aan advies op maat over verlijmend injecteren zijn wij u graag van dienst.

 

Photo-20-06-14-16-32-10-300x200

Injectietechniek scheuren of verzakte vloeren.

Bij scheurvorming en verzakte vloeren is een andere injectietechniek en benadering vereist. Zo worden hier bij het injecteren materialen ingezet die volledig opschuimen of tegendruk veroorzaken. Ook kan de injectietechniek geschieden met een microcement. Bij het toepassen van microcement wordt ook vaak gesproken over cementinjectie. Zo kan het doel zijn deze vloer opnieuw terug op te hogen of een vloer niet meer verder te laten zakken door te injecteren. Bij deze vorm van injecteren is een kostenoverweging van groot belang. In veel gevallen kan het slecht laten stoppen met zakken van de vloer afdoende zijn. Wanneer dit gewaarborgd is, kan de bovenliggende vloer simpelweg uitgevlakt worden met een daarvoor geschikte mortel. Deze laatste methode brengt minder kosten en risico’s met zich mee, waardoor u onbezorgd de vloer weer in gebruik kunt nemen. Indien de betreffende vloer zich in een productieproces bevind is het mogelijk om extra snelle injectiesystemen in te zetten. Dit geld zowel voor de injectie materialen als de mortels om de vloeren uit te vlakken en te herstellen in het algemeen. De juiste combinatie van producten, technieken en methodes zijn de basis ingrediënten voor een succesvol project voor de lange termijn.

Je reactie