03 okt 2016

Scheurvorming metselwerk: in historische gevels van baksteen komt dit regelmatig voor. Bij het renoveren van een monument is dan ook de benadering van deze barsten en scheuren een cruciaal onderdeel. Desalniettemin: deze scheuren volledig herstellen is normaliter bijna niet mogelijk en dus zal renovatie vrijwel altijd waarneembaar blijven. De kunst is dan ook om deze herstelwerkzaamheden zo secuur en voorzichtig mogelijk uit te voeren.

 

Historische panden

Doorgaans hebben historische panden een gevel van baksteen. Bij renovatie of restauratie van een pand is de aanpak van de gevel aan de buitenkant het meest zichtbare deel van de werkzaamheden. Niet alleen het herstel van scheuren speelt een rol bij deze aanpak maar ook het repareren van voegwerk en het schoonmaken van stenen die vervuild zijn.

 

scheurvorming metselwerk

 

Jammer genoeg is het renoveren van scheuren in oud baksteenmetselwerk bijna altijd waarneembaar. Af en toe storen de restauratie werkzaamheden nog meer dan de originele scheur. Echter: indien het constructief herstel betreft, kun je jezelf de vraag stellen wat erger is: laten zien dat het voegwerk hersteld is, of helemaal niks doen en het pand verder laten verslechteren.

 

Oorzaken scheurvorming metselwerk

Er zijn tamelijk wat facetten die scheurvorming kunnen teweegbrengen:

 

scheurvorming voegwerk monument

 

– zettingen in de ondergrond en dan in het bijzonder zettingen die ongelijkmatig zijn. Door verlaging van de grondwaterspiegel kunnen oude houten palen gedeeltelijk droog komen te staan en zelfs gaan ontbinden (rotten). Met als consequentie: draagkracht verlies;
– overbelasting kan ook schade aanrichten. Evenals het weghalen van delen van de constructie zoals schoren in kapconstructies, het uitnemen van ringankers, doorbreken of slopen van bouwmuren of schoorsteen, verwijderen van ankerbouten.
– Met betrekking tot warmte. Veranderingen van temperatuur leiden regelmatig tot uitzetting of krimp van materialen. Scheuren ontstaan doorgaans doordat verschillende materialen andere uitzettingscoëfficiënten bezitten. De uitzetting van staal (ramen) is b.v. ongeveer twee maal zo groot als van voegwerk;
– wanneer staal gaat roesten dan wordt het volume van het staal ruwweg zes tot acht keer zo groot. Componenten van ijzer, zoals verankeringen, kunnen om die reden de aanleiding zijn van grote scheuren.

Benieuwd naar wat Kornuyt voor u kan betekenen? Dan dan contact met ons op.

Je reactie