13 mei 2015

Hoeveel parkeergarage’s zijn er in Nederland is een veelgestelde vraag. Inmiddels gaat het om bijna 400 stuks welke zich boven en onder de grond bevinden. Ook is het aantal nog steeds groeiende in verband met nieuwe beleidsregels en parkeernormen van de overheid. Het parkeerprobleem in Nederland word steeds groter als er geen maatregelen worden genomen. Van alle parkeergarages in Nederland is de diversiteit erg groot.

Vooral de oudere complexen of kelders krijgen in de loop der jaren te maken met groot onderhoud. Onder groot onderhoud word verstaan constructieve werkzaamheden zoals betonherstel en betonrenovatie. Ook dilataties en vloerovergangen zijn vaak kritische details waar extra aandacht vereist word. Ook is een hoogwaardige coating of gietvloer van belang om de betonvloer te beschermen en het aanzien van de garage te verhogen.

Vooral bij ondergrondse parkeerkelders kan na verloop van jaren ernstige gebreken zoals lekkage ontstaan welke de constructie en de waarde van het vastgoed aantasten. Uit onderzoek is gebleken dat de toegevoegde waarde van Kornuyt bouwchemie het beste tot zijn recht komt in het herstel en onderhoud van parkeergarages. De diverse specialismen en diensten worden verder in deze blog uitgelicht waardoor u zelf overtuigd raakt waarom Kornuyt uw perfecte is voor totaalonderhoud en renovatie van uw parkeergarage.

 

IMG_5709

 

Onderhoud vloeren – Kunststofvloeren, gietvloeren, coating vloeren.

Wanneer de parkeergarage vloer schade vertoond, te veel onderhoud vergt of er gewoonweg er niet meer fraai uitziet denkt u waarschijnlijk aan een nieuwe coating of gietvloer. In parkeergarages ontstaan er vaak problemen met de coating of gietvloeren doordat de onderliggende beton gaat scheuren of er negatieve waterdruk ontstaat waardoor de afwerkvloer er afgedrukt kan worden.

Hierdoor is het noodzakelijk de lekkages te stoppen en scheuren verlijmend te injecteren. Hier komen we later in de blog nog op terug. Nadat de bestaande situatie in kaart is gebracht dient de hechtsterkte van de oude coatinglaag of gietvloer gemeten te worden. Dit gebeurt met een speciale hechtsterkte meter die kan bevestigen of het overlagen van een bestaande coating verantwoord is.

Indien dit het geval is kan dit kan dit extra werkzaamheden en kosten besparen. Tevens is het van groot belang om te achterhalen of de bestaande coatingvloer op basis van epoxy, polyurethaan, polyurea ofPMMA is. De diverse ondergronden dienen allen op een andere wijze aangepakt te worden. Zo is het mogelijk om met minimale inspanning en kosten een groot resultaat te behalen. Nadat er een nieuwe coating of gietvloer is aangebracht is het gebruikelijk om signing en belijning aan te brengen welke passen bij de gewenste beleving.

 

IMG_5707

 

Onderhoud: injecteren beton voor verlijming of vochtbestrijding.

Het injecteren van een gebouw of constructie kan worden ingezet voor diverse doeleinden. Zo zijn er verscheidene injectietechnieken met als doel verlijmen, afdichten, verstevigen, elastisch verbinden en opvullen van holle ruimten in een constructie. Kortom als het nu gaat om een nieuwe of bestaande parkeergarage vrijwel ieder probleem is te behandelen met een meest efficiënt methode of techniek. Ook de bouwchemische producten welke hiervoor worden ingezet dienen aangepast te worden aan de plaatselijke locatie of omgeving.

Zo zijn er speciale injectieharsen welke een reactie aangaan met vocht en zo een starre of flexibele afdichting kunnen bewerkstelligen. Waanneer holle ruimten of grindnesten in een want een lekkage veroorzaken is het meer wenselijk dat een product opschuimt en zo de holle ruimte te vullen en af te dichten. De meeste producten zijn op basis van 2 componenten welke een reactie met elkaar aangaan.

Zo zijn er zelfs producten tot wel 4 componenten die door middel van een kanalisator de reactiesnelheid kan afstellen. Zo kan een injectiehars dusdanig afgesteld worden dat deze binnen enkele seconden uithard en zo spuitend water direct stopt. Wanneer er meer tijd nodig is en er dieper in een constructie geïnjecteerd moet worden is een langzaam reagerend product beter inzetbaar en te verwerken.

 

IMG_5708-01

 

Onderhoud Beton – betonrot – betonreparatie – betononderhoud.

Beton kan door aantasting dusdanig beschadigd raken zodat dit niet alleen nadelige gevolgen heeft voor de constructie maak ook het esthetisch aanzien van een bouwdeel. Als er daadwerkelijk schade is ontstaan kan dit vaak van kwaad tot erger worden wanneer dit niet tijdig geconstateerd of hersteld word. Dit betekend dat ook de herstelkosten zullen oplopen wanneer men niet tijdig ingrijpt. Beton is een van de sterkste en meest voorkomende bouwmaterialen wat nog niet betekend dat deze geen onderhoud vergt.

Schade aan beton kan een diversiteit en aan oorzaken hebben. Veel voorkomende veroorzakers van schade zijn o.a. vors en corrosie van de wapening door te veel vocht in een constructie waar het niet wenslijk is. Ook een te hoge belasting of een verkeerd brekende constructie kan gaan scheuren waardoor de gevolgen verder uit de hand lopen. Als er eenmaal betonschades zijn word de betonrot gesaneerd tot op de gezonde beton.

De reparaties worden veelvuldig met pcc mortels aangewerkt. Als het gaat om hangende delen en grote hoeveelheden kan er ook een reparatiemortel worden ingezet op epoxybasis. Zo worden bespaard op arbeidskosten en het timmeren van een bekisting.

 

IMG_5711

 

Totaaloplossingen in vastgoedonderhoud.

Vastgoedonderhoud is een breed begrip! Alle producten en diensten van kornuyt bouwchemie kunnen in 1 woord worden uitgesproken als vastgoedonderhoud. Zo zijn de coatings welke worden ingezet om vloeren te coaten tevens inzetbaar om wanden en plafonds te behandelen waardoor er een geheel en overal de zelfde uitstraling word verkregen.

Ook een lijnafwatering of goten systeem zorgt voor een goede afvoer van overtollig vocht zodat de vloeren zoveel als mogelijk droog blijven en zo uitglijden word voorkomen. Ook voor innovatieve coatings zoals de luminicerende coating en de nano coating loopt Kornuyt voorop waardoor een totaaloplossing geboden kan worden wat de positieve ervaring van de garagegebruiker maximaal verhoogd.

Zo worden oude trappenhallen voorzien van luminicerende accenten en gehele nieuwe trapbekleding met coating. Alle verbetering worden positief ervaren door de gebruikers waardoor men graag terug komt in die ene frisse parkeergarage en zo de bezettingsgraad word verhoogd.

Je reactie