15 aug 2016

De onderhoudskosten vastgoed behelzen de uitgaven die noodzakelijk zijn voor het behoud en het gebruik van het bedrijfspand

Vastgoedonderhoud wordt gekenmerkt door het geheel van activiteiten dat benodigd is om de technische economische en ook functionele waarde van een bedrijfspand te waarborgen. De hoogte van de onderhoudskosten is sterk afhankelijk van welke materialen gebruikt zijn in het gebouw; denk onder andere aan het verschil tussen aluminium kozijnen en houten kozijnen.

 

Onderhoudskosten Vastgoed

 

Bij de onderhoudskosten van onroerend goed kan tevens onderscheid worden gemaakt tussen de onderhoudskosten van bouwkundige onderdelen en technische installaties. Bij bouwkundige onderdelen kun je denken aan daken, kozijnen, vloeren, enzovoort. Bij installaties kunt u denken aan verwarming, elektra, airco of ventilatie.

 

Soorten onderhoudskosten vastgoed

Je kunt onderscheid maken tussen 3 verschillende soorten vastgoedonderhoud: planmatig onderhoud, mutatieonderhoud en klachtenonderhoud. Tevens wordt er vaak gepraat over correctief onderhoud en preventief onderhoud. Correctief onderhoud kun je het beste beschouwen als klachtenonderhoud; er treden ongemakken op of storingen waardoor er onderhoud dient uitgevoerd te worden. Met grondig preventief onderhoud kunnen de uitgaven voor correctief onderhoud substantieel lager worden. Preventief onderhoud kun je daarom het beste vergelijken met degelijk planmatig onderhoud (uitgaande van een meerjaren onderhoudsplan).

 

Klachtenonderhoud

Klachtenonderhoud is het onderhoud dat wordt uitgevoerd als de huurder of gebruiker van het onroerend goed een reparatieverzoek of klacht indient. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan glasbreuk, storingen, verstoppingen, kapotte leidingen, etc.

 

Mutatieonderhoud

Onderhoud dat wordt uitgevoerd bij wisseling van huurder (mutatie) wordt mutatieonderhoud genoemd. Dit onderhoud wordt verricht om het vastgoed weer op het noodzakelijke peil te brengen.

 

Planmatig onderhoud

Ter voorkoming van het klachtenonderhoud wordt planmatig onderhoud verricht. Geen enkel onderdeel van vastgoed of pand gaat eeuwig mee; elk onderdeel heeft zo zijn eigen levensduur. Bij planmatig onderhoud wordt geprobeerd het betreffende component of onderdeel te herstellen dan wel te vervangen voor het aflopen van de betreffende levensduur. Elk onderdeel van het gebouw kent dus zijn eigen cyclus voor vervanging, Bijvoorbeeld schilderwerk ongeveer 6 jaar, cv-ketels ongeveer 15 jaar en tegelwerk ongeveer 25 jaar.

Je reactie