07 dec 2015

Monumentenzorg Brabant: de provincie heeft miljoenen extra geïnvesteerd in de monumentenzorg van rijksmonumenten en restauratie, renovatie en onderhoud van monumenten. Volgens het provinciebestuur was dat nodig omdat er nauwelijks restauraties plaatsvinden. Monumenten verloederen en het echte vakmanschap nodig is voor restauraties, dreigt te verdwijnen.

 

Monumentenzorg-Kasteel

 

 

 

Sinds 2012 richt de provincie Brabant zich meer op de herbestemming van monumenten en de monumentenzorg van rijksmonumenten, waarbij ondernemers een deel van de kosten van restauratie dragen. Het gevolg hiervan is dat het aantal restauraties achterblijft. Daarom werd er extra geld uitgetrokken voor een impuls. De provincie Brabant hoopt hiermee de komende jaren veertig monumenten versneld te kunnen laten renoveren en restaureren. Bijvoorbeeld molens, kastelen en kerken.

 

Monumentenzorg Brabant achterop

Monumentenzorg Brabant loopt achterop in vergelijking met de rest van Nederland, als het gaat om het onderhoud van monumenten. In Brabant is 78 procent van de Rijksmonumenten in goede staat, landelijk is dat 94 procent. In Brabant zijn 5800 rijksmonumenten te vinden.

 

Verval dreigt voor Brabantse monumenten

Brabantse monumenten dreigen te verloederen en achteruit te gaan doordat er steeds minder opgeleide vakmensen zijn om de monumenten te onderhouden. De subsidiestroom droogt op, de beroepsgroep vergrijst en de vele vaak kleine opleidingen zijn simpelweg niet goed genoeg om echte vakmensen op te leiden.

 

Kleine klassen

Arnold Duin werkzaam bij het Centrum voor Restauratietechniek vertelt: “Op de 42 vakopleidingen voor de restauratiesector in Nederland hebben de meeste klassen niet meer dan vijf leerlingen. Dat maakt het haast onmogelijk voor opleidingen om te investeren in de docenten.”

 

Old windmill against blue sky background

 

Het niveau van het onderwijs staat onder druk door de kleine klassen en doordat de subsidiestroom opdroogt, is er steeds minder werk. Ervaren vakmensen zijn dus gedwongen te stoppen of ander werk te zoeken. Arnold Duin vertelt: “Hierdoor maken we ons ernstig zorgen over de toekomst van onze monumenten en ons erfgoed. Dat zal wel moeten worden onderhouden in de toekomst. En daar moeten dan vakmensen voor zijn die goed zijn opgeleid.”

Het Centrum voor Restauratietechniek moet met een bijdrage van 8 ton subsidie van het rijk ervoor gaan zorgen dat de vakopleidingen – zoals het Sint Lucas in Boxtel – een kwaliteitsimpuls krijgen.

 

Monumentenzorg specialist

Kornuyt is uw specialist als het gaat om monumentenzorg en vastgoedonderhoud in Brabant, wij hebben inmiddels meer dan 35 jaar ervaring met het onderhouden, renoveren en restaureren van monumenten en erfgoed.

Je reactie