22 feb 2016

Galerijvloeren: Epoxy gebonden systemen, gekenmerkt door goede hechting en sterkte. Het merendeel van de flat-gebouwen die problemen hebben met de galerijvloeren en balkonvloeren worden beheerd door een Vereniging van Eigenaren. Deze hebben doorgaans een forse achterstand qua onderhoud van de gevels. De afwerking van de terrassen, galerij- en balkonvloeren is een van de duurste onderdelen.

Er zijn genoeg mogelijkheden van vloerafwerkingen voor de galerijvloeren en balkonvloeren. Mogelijke afwerkingen zijn:

  • gietvloeren
  • cementgebonden dekvloeren
  • troffelvloeren
  • tegelvloeren

 

Gallerijvloeren-Antislip

 

Cementgebonden dekvloeren

Cementgebonden dekvloeren vormen veelal een basis als afwerking voor een galerij- en balkonvloer. Een nieuwe dekvloer is nodig als de oude dekvloer volkomen vergaan is of wanneer het afschot hersteld moet worden. Bij afschotcorrecties moet in de eerste plaats vastgesteld worden waarom het afschot niet meer goed werkt. Berucht zijn natuurlijk de uitkragende balkon- of galerijplaten.

Er moet een onderzoek naar de constructieve veiligheid plaatsvinden in geval van ernstige doorbuigingen van uitkragende balkons of galerijen. De breuk van een galerijplaat wordt soms veroorzaakt door het extra gewicht aan vloermortel dat nodig is om het afschot te herstellen. Een extra belasting van een mortellaag betekent ook weer meer doorbuiging door kruip van het beton.

Normaliter wordt een dekvloer afgewerkt met een kunsthars gebonden laag. Dit is voor veel aannemers een reden om genoegen te nemen met een D20 kwaliteit aan dekvloer. Conform NEN 2741 is dit ook toelaatbaar. Het aanbrengen en het functioneren van een D30 of D40 vloer biedt vaak meerdere voordelen tegenover een geringe meerprijs. (ten opzichte van D20 kwaliteit).

Een hogere kwaliteit geeft een minder poreuze mortel en dus minder kans dat tijdens de renovatie of later bij beschadigingen, de vloer zich vol trekt als een spons.De duurzaamheid van afwerklagen wordt in sterke mate bepaald door de kwaliteit van de ondergrond. Voor balkon- en galerijvloeren geldt net als bij andere vloeren het belang van hechting.

 

Galerijvloer

 

Gietvloeren als afwerking voor galerijvloeren

Systemen van 1 mm dikte of meer, zoals gietvloeren, geven veel zekerheid voor een duurzame afwerking. Er zijn diverse soorten gietvloeren op de markt die uitermate geschikt zijn voor een buitentoepassing op balkonvloeren en galerijvloeren. De gietvloeren worden gekenmerkt door het type bindmiddel. De groepen zijn:

  • Polyurethaangebonden systemen – kenmerkend door goede elasticiteit en duurzaamheid
  • Onverzadigde polyesterharsen
  • Mengsels van epoxyharsen en polyuretaan, of acrylaat en polyurethaan
  • Epoxygebonden systemen, kenmerkend door goede hechting en sterkte
  • Polyureumharsen
  • Polymethylmethacrylaat

Producenten van bouwchemische producten brengen allemaal wel een soort gietvloer op de markt die geschikt om op een galerij- of balkonvloer te plaatsen. Een speciale groep van vloercoatings zijn de scheur overbruggende gietvloeren. Deze gietvloeren zijn nodig voor de afwerking van uitkragende balkonvloeren en galerijvloeren.

De thermische scheuren in deze vloeren blijven namelijk bewegen. Nieuwe scheuren zijn ook na menig jaren nog steeds mogelijk.Een coating is scheur overbruggend als hij één of meer specifieke eigenschappen bezit.

Een coating moet voldoende laagdikte hebben en tevens ontzettend elastisch zijn om de vervorming boven een scheur te compenseren.
Tweede eigenschap is een hechting op de ondergrond. Wanneer de hechting op de ondergrond middelmatig is kan de hechting eerder verbreken bij een scheur, voordat de coating zelf gaat scheuren.

De rek ten gevolge van een scheurbeweging wordt dan over een grotere afstand verdeeld. De verhouding tussen hechting en rek kan prima worden geregeld door een inlage met een rekbare mat, bijvoorbeeld een polyestermat. Met een elastische inlage kunnen grote bewegingen overbrugd worden (dilataties en dergelijke). Een gevoelig punt en tevens kenmerkend van de echte scheuroverbruggende coatings is dus de matige hechting op de ondergrond.

 

Galerijvloeren

 

Epoxy gebonden troffelvloeren als galerijvloer

Troffelvloeren worden regelmatig aangewend om een afschot-correctie toe te passen in moeilijke situaties. Vroeger waren er ook grote projecten waar troffelvloeren werden gemaakt op galerijen en balkons. Deze troffelvloeren werden alleen niet verder afgewerkt. Heel soms werd er een polyurethaan coating op de troffelvloer aangebracht.

Er zijn veel troffelvloeren geweest met schade, waarbij is vastgesteld dat een troffelvloer niet per definitie waterdicht is. Bij veroudering heeft epoxy-gebonden mortel ook de eigenschap bros te worden. Eerder dan wordt verwacht, leidt dit bij materiaalspanningen tot scheuren.

 

Tegelvloeren en galerijvloeren

Bij veel flats en luxueuze gebouwen zijn de galerijen en balkons voorzien van tegelvloeren, bij de bewoners worden de tegelvloeren ook het meest gewaardeerd. Er zijn uitkragende galerijen waar tegelvloeren zijn aangebracht in een mortellaag, die met weinig onderhoud en schade al dertig jaar functioneren . Er zijn echter ook legio voorbeelden te noemen waarbij tegelvloeren op een poreuze mortellaag langdurig en veel water vasthouden en al menig jaren lekkages veroorzaken, met vaak als gevolg betonschade.

Ondanks dat er genoeg praktijkvoorbeelden zijn van tegelvloeren op balkons en galerijen, zijn er geen voorschriften opgesteld voor het maken van tegelvloeren. In de gids voor afwerkvloeren (tegelvloeren deel), worden de galerijen en balkons specifiek uitgesloten. Over de methode met tussenlagen van elastische matten tussen beton en tegels wordt maar weinig geschreven. De kostprijs zal een hierbij een minieme rol spelen.

Je reactie