23 jun 2016

Het werpstralen (stofvrij) van vloeren wordt toegepast op harde oppervlakken zoals kunststof, staal en beton. Deze manier van stralen wordt naast stofvrij stralen, ook wel stofvrij vloerstralen of blastrac stralen genoemd. Stalen ‘kogeltjes’ worden met een werpwiel tegen het te behandelen oppervlakte aan geslagen.

 

Werpstralen en Blastracstralen

 

Stofvrij straalmachines zijn daartoe uitgerust met enkele turbines of schoepwielen die het straalmiddel onder een bepaalde in te stellen hoek wegslingeren. Zowel de kogeltjes als het vrijgekomen stof worden door de stofzuiger opgezogen, vervolgens worden deze twee gescheiden en de kogeltjes worden opnieuw gebruikt in het straalproces.

Stofvrij stralen is een geschikte manier voor het stralen van zowel horizontale als verticale vlakke oppervlaktes. Het is een gesloten systeem, waarbij het straalmiddel meerdere malen opnieuw wordt gebruikt en de verontreinigingen en het ontstane stof meteen wordt afgezogen. Zo wordt de hoeveelheid afval met ruim negentig procent verminderd en dankzij het afzuigsysteem worden alle corrosie resten, verf en straalstof onmiddellijk afgezogen en opgeslagen om afgevoerd te worden..

 

Waarom kiezen voor blastrac stralen?

  • Stofvrij machinaal stralen met afzuiging
  • Opruwen, oftewel oppervlakte vergroting voor een betere hechting.
  • Opruwen als eindafwerking voor een anti-sliplaag.
  • Verwijderen van vervuiling op cement achtige vloeren en ondergronden en ook op metalen ondergronden of coatings

 

Voordelen van werpstralen

De afwerklaag aanbrengen is meteen mogelijk, ook wanneer er op dat moment nog wordt gestraald plus het straalmiddel en straalresidu worden direct afgezogen.

Tevens kan stofvrij Blastrac stralen worden toegepast om om gladde oppervlakten (bij buiten toepassingen)  dusdanig ruw te maken, zodat er bij slechte weersomstandigheden een veilig beloopbare ondergrond ontstaat.  Ook wordt werpstralen gebruikt om oude coating lagen te verwijderenSoms doet er zich een probleem voor dat er een vloerafwerking verwijderd moet worden, voor er een nieuwe afwerking aangebracht  kan worden. Het verwijderen van het oude vloersysteem door middel van diamantschuren en / of frezen is hiervoor de oplossing. Het vrijgekomen afval wordt afgevoerd volgens de meest recente normen en het proces wordt geheel stofvrij uitgevoerd. Indien een betonvloer verregend is kan de hierboven beschreven behandeling een uitstekende oplossing zijn om een strakke oppervlaktestructuur te krijgen.

 

Toepassingen stofvrij werpstralen

  • Voor het aanbrengen van nieuwe vloersystemen, de vervuiling verwijderen op oude betonvloeren
  • Gevlinderde betonvloeren opruwen en het creëren van hechting
  • Opleveren van stalen brugdekken en het verwijderen van slijtlagen
  • Vloeren van distributiecentrums, bedrijfsruimtes en productieruimtes
  • Parkeergarage vloeren
  • Tankbodems en wegmarkering

Het stralen van parkeerdekken, bruggen, vloeren en wegen is nog steeds een belangrijke discipline binnen Kornuyt.  Omdat iedere ondergrond doorgaans specifieke eigenschappen heeft, vereist deze ook een specifieke behandeling op maat. De combinatie van het passende en geschikte materiaal, de juiste (eigen) machines en onze jarenlange ervaring en vakmanschap garandeert de opdrachtgever een duurzaam eindresultaat

Je reactie