03 feb 2015

Als u last hebt van vochtproblemen is het van belang om gelijk een specialist in te schakelen die uw problemen kan verhelpen. Hier kunt u terugvinden waarom de noodzaak zo hoog is om deze problemen direct te tackelen, hoe u vochtproblemen kunt herkennen en wat verschillende oplossingen kunnen zijn.

Vochtproblemen zijn niet altijd even gemakkelijk te herkennen. Acute problemen kunt u vaak direct herkennen doordat u simpelweg een vochtplek ziet. U herkent een vochtprobleem door verkleuringen op muren, een muffe lucht in huis, ramen die lang beslagen blijven, behang dat loslaat, aangetast stucwerk, schimmelvorming en rottende vloerbalken. Ook kan een vochtprobleem herkend worden door een toename van verschillende insecten die floreren in een vochtige omgeving. Wij merken dat vochtproblemen zich vaak voordoen in de kelder of in een kruipruimte, dit komt omdat de luchtvochtigheid hier vaak het hoogst is. Die luchtvochtigheid is dan weer te wijten aan optrekkend vocht en een hoge grondwaters stand.

 

shutterstock_1778193-300x225

 

Vochtproblemen herkennen

Als u één van deze symptomen signaleert raden wij u aan om contact te leggen met een bedrijf dat vochtbestrijding tegengaat. Kleine vochtproblemen kunnen namelijk behoorlijk escaleren. Daarbij komt ook dat zichtbare tekenen van vochtproblemen slechts symptomen zijn van een onderliggend, groot probleem. Vochtproblemen tasten niet alleen de constructie van het gebouw aan maar zijn daarnaast ook vaak schadelijk voor uw gezondheid.

 

Vochtproblemen en gezondheid

Wetenschappelijke studies tonen zelfs een causaal verband aan tussen een vochtige leefomgeving en de gezondheid van de inwoner. Verschillende studies wijzen uit dat 83% van de personen die last hebben van astma en astmatische – en chronische bronchitis en 87% van de personen die last hebben van een chronische neusverkoudheid in vochtige huizen wonen.

 

Diverse soorten vochtproblemen

Vochtproblemen kunnen op verschillende manieren voorkomen. U kunt hierbij denken aan optrekkend vocht, scheurvorming of werking in de constructie, vochtdoorslag en nog veel meer. Hieronder worden de meest voorkomende vochtproblemen kort nader omschreven.

 

Vochtproblemen: Optrekkend vocht

Door capillaire werking wordt het water door de droge grond omhoog gezogen. Als de vochtige grond vervolgens de keldervloer raakt dan kan er door een slechte waterkering optrekkend vocht in de keldervloer ontstaan. Ook gemetselde keldermuren en gevels zijn gevoelig door optrekkend vocht. Op de binnenmuren resulteert dit in vochtplekken, schimmel, aangetast stucwerk en/of verf.

 

Vochtproblemen: vochtige kruipruimte

Andere veel voorkomende vochtproblemen ontstaan door een vochtige kruipruimte. In een gemiddeld huishouden is de lucht in de woonkamer met 10-50% gevuld met lucht uit de kruipruimte. Een hoge grondwaterstand, slechte ventilatie in de kruipruimte of doorslag van regenwater zorgen dat vochtige lucht door bijvoorbeeld het kruipruimteluik in de woning kan komen.
Doorslaand vocht

Door een verkeerde verbinding tussen binnen- en buitenspouwbladen of het gebruik van slechte bouwmaterialen kan er regen doorslaan via de buitenmuren naar binnen toe. Ook de porositeit van de stenen (vooral bij oudere gebouwen), openstaande en gescheurde voegen of puin in de spouw kunnen ook een belangrijke factor zijn als het gaat om doorslaand vocht. Doorslaand vocht is aan de buitenkant te herkennen aan vochtplekken op de gevel en aan de binnenkant aan vochtplekken, schimmel of stucwerk en verf dat los laat.

 

shutterstock_1443476-300x200

 

Vochtproblemen: Scheurvorming of kieren in beton

Tegenwoordig worden steeds meer woningen gemaakt met behulp van prefab-elementen. Op de plaatsen waar de elementen gekoppeld worden is vaak net waar zich de zwakke plekken bevinden. Zwakke plekken, aansluitingen of scheurvorming kunnen ontstaan door bijvoorbeeld werking of verzakking en kunnen tevens watervoerend zijn. Watervoerend wil zeggen dat er water van buiten naar binnen getransporteerd wordt en voor vochtproblemen zorgt.
Omdat vochtproblemen divers zijn, is het van belang om de beschikking te hebben over verschillende vochtbestrijdingstechnieken. Zodoende kan het probleem effectief aangepakt worden.
De verschillende technieken die hiervoor in te zetten zijn, zijn onder andere;

• Stoppend drukkend water
• Het aanbrengen van een vochtscherm
• Afdichten van de doorvoer
• Impregneren
• Het aanbrengen van damp open systemen
• Diverse injectietechnieken
• Gel-injectie
Constructief injecteren
Verlijmend injecteren
• Cement- of polymeer gemodificeerde cementmortel (PCC)
• En nog veel meer!

Voordat men daadwerkelijk aan de slag gaat, begint men met een inspectie. Op deze manier ontstaat een goed overzicht van de situatie en kan er op de best mogelijke manier te werk worden gegaan. Tijdens deze inspectie komen er verschillende zaken aan bod, u kunt denken aan:

• Wat zijn de gebruikte materialen?
• Is er sprake van een hoge grondwaterspiegel?
• Wat is de toegankelijkheid van het probleemgebied?
• Er kunnen desgewenst boringen verricht worden om de samenstelling van de ondergrond te bepalen.
• Er kunnen diverse hulpmiddelen ingezet worden zoals een vochtmeter of endoscoop.

 

Opsporen vochtproblemen

Aan de hand van de inspectie, en eventueel toegevoegde tekeningen en foto’s, bestaat de mogelijkheid om een advies en/of rapport samen te stellen waarin tevens de afdichtingmethoden vermeld worden. In het rapport wordt allereerst de bestaande situatie helder omschreven waarin de constateringen en eventuele uitslagen van proeven worden vermeld. Het rapport kan nog uitgebreid worden met de behandelmethoden.

Je reactie