08 okt 2014

Ondergrond bewerken

Geen enkele ondergrond voor het aanbrengen van bijvoorbeeld een gietvloer is zo goed en zuiver dat deze ondergrond niet door een voorbehandeling nog verbeterd kan worden. Hoe bewerkelijker het op te brengen systeem, des te intensiever moet de ondergrond voorbewerkt worden. De poriën, die absoluut noodzakelijk zijn om een goede hechting te verkrijgen tussen ondergrond en kunststofvloer, moeten open en schoon zijn. Zo is het van groot belang dat oude lijmresten en oude coatings geheel verwijderd worden als deze niet geheel vast zitten. Ook vervuiling zoals vetten en olieresten kunnen een goede hechting in de weg staan! Indien een oude coating gegarandeerd vast zit wat bevestigd kan worden na een trekproef is overlagen met een nieuwe coating of gietvloer heel goed mogelijk. Hierbij dient u wel te weten om wat voor coating of gietvloer er al ligt en waarmee u deze wil gaan overlagen. Bij het overlagen is het van groot belang dat de producten op elkaar worden afgestemd en zo een maximale hechting kunnen garanderen.Een goed voorbewerkte opgeruwde ondergrond van beton heeft een grotere oppervlakte, die een veelvoud is van een gladde vloer. Zodoende is dus ook de hechting vele malen groter.

 

Foto-08-10-14-11-49-15-300x200

 

De ondergrond moet draagkrachtig, droog, schoon en zuigend zijn

Bijna alle cementgebonden nieuwe ondergronden hebben aan de oppervlakte een meer of minder sterke sinter- of calcium carbonaat laag. Deze dunne laag ontstaat door het vrijkomen van kalk tijdens het afbind-proces. Dit is nauwelijks waarneembaar, echter kan het de hechting behoorlijk nadelig beïnvloeden. Op monoliet afgewerkte betonvloeren is aan de oppervlakte praktisch altijd een cementhuid aanwezig. Harsen die hierop aangebracht worden zijn niet in staat om volledig door deze laag heen te dringen en zodoende te binden. Ze blijven voor het grootste deel aan de oppervlakte. Bij de minste of geringste zwaardere belasting komt de cementhuid van de betonondergrond los, wat leidt tot schade aan de kunststofvloer of gietvloer. Vooral bij zandcement dekvloeren komt het veelvuldig voor, dat de oppervlakte wordt glad gemaakt met cementpoeder. Deze cementlagen hebben in tegenstelling tot de daar onderliggende delen een heel andere uitzettingscoëfficiënt en elasticiteit. Bij veranderingen in de temperatuur kan deze dus loslaten. Bovendien is deze laag ondoordringbaar voor kunstharsen. Omdat dit dus een relatief zwakke laag is, wordt die door middel van diamantschuren of straalwerkzaamheden verwijderd. Overige technieken om de toplaag van beton of zandcement dekvloeren voldoende draagkrachtig te maken staan hieronder omschreven. Afhankelijk van het type ondergrond en de aanwezige vervuiling word een meest efficiënte techniek ingezet om het maximaal gewenste resultaat te behalen. Indien de verkeerde techniek word toegepast kan de schade aan de bestaande vloer groter worden wat kan resulteren in bijvoorbeeld een veel te grove vloer. Hierdoor kan er meerwerk ontstaan in het opbouwen van een nieuw vloersysteem wat dan gepaard gaat met een hoger verbruik aan materialen. Kortom meer werk en kosten wat uiteindelijk niet wenselijk is.Er zijn verschillende apparaten en technieken om beton en zandcement dekvloeren te behandelen, deze techniek hebben in de praktijk hun functionaliteit bewezen.

 

Foto-08-10-14-11-44-38-300x200

 

1. Ondergrond bewerken met Zandstralen

Een voordelig en beproefd systeem waarmee gegarandeerd enkele millimeters van de oppervlakte verwijderd worden, waardoor er een goede poriënstructuur ontstaat. Vervuiling en cementhuid worden door deze techniek goed verwijderd. Het resultaat is een fijne gestructureerde oppervlakte die goed geschikt is voor kunststofvloeren, gietvloeren en (dunne) coatings in het algemeen. Zandstralen heeft een beperkte toepassing door sterke stofontwikkeling en mogelijke beschadigingen van aangrenzende delen. Hierdoor word zandstralen vrijwel enkel in buitensituaties ingezet.

2. Voorbehandelen ondergrond met nat zandstralen

Een bewerkelijke maar ook een zeer effectieve techniek met hetzelfde effect als het zandstralen. Wordt toegepast indien er geen stof mag vrijkomen. Door de grote hoeveelheden water en modder wordt de ondergrond door deze voorbehandeling erg nat. Dit houdt in, dat er een flinke tijd verloren gaat alvorens men de oppervlakte kan afwerken. Deze techniek word veelvuldig toegepast in buitensituaties en wanneer haast geboden is kan een primer voor vochtige ondergronden worden ingezet.

 

3. Voorbehandelen ondergrond met betonfrezen

Indien ook het egaliseren van oneffenheden in de ondergrond noodzakelijk is, wordt vaak de frees techniek gebruikt. Hierbij gaat het om twee technieken: het frezen door middel van een roterende rol met frees lamellen en door middel van diamantschijven welke de vloer gelijkmatig opruwen. Betonfrezen word veelvuldig ingezet voor het grove werk en om oude coatinglagen te verwijderen. Hierdoor ontstaat een ondergrond die geschikt is voor alle soorten kunststofvloeren, gietvloeren en dikkere coatinglagen.

 

4. Ondergrond bewerken met Vlamstralen

Door middel van vlamstralen wordt er niet alleen voor gezorgd dat de oppervlakte goed voorbehandeld wordt, maar deze techniek dringt ook door tot op het beton. Ingedroogd vuil, olie, vetten en chemicaliën worden op deze manier verwijderd. Gevlamstraald beton en zandcement dekvloeren moeten voordat ze worden behandeld, nabehandeld worden. Dit gebeurt door middel van frezen of borstelen met roterende staalborstels. Door een intensieve nabehandeling ontstaat er na vlamstralen een schone en goede ondergrond als basislaag voor vrijwel alle soorten kunststofvloeren, gietvloeren en dikkere coatinglagen. Deze techniek is niet belastend voor het milieu en praktisch overal toepasbaar. Het resultaat van deze behandeling is een goede schone, droge ondergrond. Voor het egaliseren van een gevlamstraalde vloer is een dikke kunststofvloer noodzakelijk.

 

 

Foto-08-10-14-11-49-58-300x199 (1)

 

5. Voorbehandelen ondergrond met Gritstralen

Apparatuur in verschillende breedten slingeren staalmateriaal, van verschillende korrelgrootte, op de te behandelen vloer. Deze worden teruggestoten en opgezogen. Verontreinigen en straalmiddel worden gescheiden. Het straalmateriaal wordt door de luchtstroomafscheider weer aan de straalmiddelomloop toegevoegd. De straalkorrel bestaat over het algemeen uit een staalkorrel. De meest geschikte straalkorrel moet afgestemd worden op de bestaande ondergrond en het gewenste resultaat.

6. Ondergrond bewerken met schuren en borstelen

In enkele gevallen is schuren en borstelen van de bestaande ondergrond voldoende wanneer een ondergrond voldoende vlak en geheel poriëndicht is zoals een bestaande kunststofvloer, gietvloer of coating. Bij cementhuid, vervuiling en dergelijke kunnen door middel van deze techniek niet voldoende worden verwijderd. Schuren en borstelen is beperkt geschikt omdat deze techniek de ondergrond minimaal opgeruwd.

 

7. Voorbehandelen ondergrond met Boucharderen

Vooral bij renovatie, reparaties en kleinere delen zijn de zo genoemde bouchardeerhamers goed te gebruiken. Oppervlaktevervuiling en cementhuid worden verwijderd door deze techniek. Bij het boucharderen word de omgeving gespaard echter produceren de machines meer lawaai dan alle andere technieken. Ook kan er geen grote productie worden gemaakt met deze techniek wat het bijvoorbeeld meer geschikt maakt voor balkons of trappen. Het afval wat ontstaat is enkel het stof en de resten die worden verwijderd.

 

8. Chemische ondergrond voorbehandeling

Er zijn nog steeds bestek-omschrijvingen waarin staat, dat betonoppervlakken met verdund fosforzuur te reinigen zijn. Omdat zuren niet volledig uit de poreuze ondergrond kunnen worden verwijderd, zijn chemische reacties met de later op te brengen behandeling te verwachten, hetgeen tot schade kan leiden. Onder het motto van MVO word deze techniek door Kornuyt al geruime tijd niet meer toegepast.

Je reactie