BASF - MasterEmaco S 480

BASF MasterEmaco S 480

Categorieën: , .

Naam

BASF MasterEmaco S 480 (voorheen: Emaco S 80)

 

Onderscheidend vermogen

Krimpgecompenseerde mortel voor structurele betonherstelling.

 

Productomschrijving

MasterEmaco S 480 is een 1 component gebruiksklaar product dat met water moet gemengd worden. Het is krimpcompenserend, waterdicht en is bijzonder duurzaam zelfs in agressieve omgevingen. Het heeft een sterke hechting aan staal en is chloridevrij. Het product wordt aanbevolen voor herstellingen tot 40 mm dikte per laag. MasterEmaco S 480 wordt aanbevolen voor toepassingen met de troffel of spuitmachine. Cement mortels dienen steeds na-behandeld te worden met water of met een aangepaste curing compound om verdamping te vermijden.

Zelfs zonder deze bescherming vertoont MasterEmaco S 480 geen scheuren wat wel kan voorkomen bij mortels die de eerste 24 uren niet behoorlijk beschermd en na-behandeld worden.

 

Toepassingsgebieden

 • Onderhoudswerken in de havens of maritieme omgevingen.
 • Herstelling van beschadigde delen
 • Onderhoudswerken in de mechanische industrie, vooral waar minerale oliën, smeermiddelen, enz. gebruikt worden.
 • Voor de bescherming van beton tegen agressief water dat sulfaten, sulfiden, chloriden, enz. bevat. .
 • Herstelling van elementen die onderworpen zijn aan wisselende spanningen.
 • Voor herstellingen van structuuronderdelen (balken in gewapend of voorgespannen beton onder normale of buitengewone belasting).
 • Kan eveneens gebruikt worden als opvulmortel.

 

Aanmaken van de mortel

 • Om 1 m³ mortel te verkrijgen heeft men 1800 kg MasterEmaco S 480 nodig.
 • Open de zakken MasterEmaco S 480 vlak voor het mengen. Giet de minimale hoeveelheid water in de mengmolen. De mengmolen starten en MasterEmaco S 480 snel en ononderbroken toevoegen.
 • Zodra de totale hoeveelheid MasterEmaco S 480 is toegevoegd, gedurende 3 à 4 minuten mengen om een gelijke en klontervrije mortel te verkrijgen. Indien nodig, water toevoegen (de maximum aangeduide hoeveelheden niet overschrijden) om de gewenste vloeibaarheid te verkrijgen. Daarna opnieuw 2 à 3 minuten mengen. De hoeveelheid aanmaakwater kan enigszins afwijken van de aangegeven waarden, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de relatieve vochtigheid. Bij warm en droog weer dient het watergehalte hoger te zijn, in tegenstelling tot koud en vochtig weer.

Let op: Manueel mengen van MasterEmaco S 480 is niet aanbevolen, omdat dan vaak te veel water wordt toegevoegd. Voor kleine hoeveelheden wordt bij voorkeur een schroefmixer gebruikt. De hoeveelheid aanmaakwater per zak van 25kg is:  3,8 l –  4,2 l.

 

Invloed van de temperatuur

MasterEmaco S 480 kan gebruikt worden bij een omgevingstemperatuur tussen +5 en +30°C. Bij een lage omgevingstemperatuur (+5 tot +10°C) duurt het langer voordat de gewenste sterktes bereikt zijn. Wanneer hoge beginsterktes zijn vereist, dient men de volgende maatregelen in acht te nemen:

 • bewaar de zakken MasterEmaco S 480 op een niet te koude plaats;
 • maak gebruik van warm aanmaakwater (+30 tot +50°C);
 • start ‘s ochtends met het aanbrengen;
 • bescherm de gestorte MasterEmaco S 480 tegen lage temperaturen (bedekken met een waterdicht materiaal). Product niet aanbrengen wanneer de temperatuur onder het vriespunt daalt.

Bij een hoge omgevingstemperatuur (> 30°C) is er een sterke vermindering van de verwerkbaarheid. Gelieve de volgende maatregelen in acht te nemen:

 • bewaar de zakken MasterEmaco S 480 in een koele plaats;
 • gebruik koud of met ijs gekoeld aanmaakwater;
 • maak de mortel aan tijdens de meest koele periode van de dag. Bij warm, droog en winderig weer moet extra aandacht worden besteed aan de nabehandeling. De oppervlakken moeten minimaal tijdens de eerste twee dagen vochtig gehouden en daarna na-behandeld worden of direct een MasterSeal C curing compound aanbrengen.

 

Richtlijnen reparatiewerken

1.voorbereiding van de ondergrond

Het beschadigde beton of mortel en cementmelk met een kaphamer of beitel verwijderen of voorbereiden door gritstralen of hoge druk waterstralen totdat er een ruw, stevig en zuiver oppervlak is verkregen. Voldoende diep uitkappen zodat de minimale laagdikte van 10 mm mortel aangebracht kan worden. De textuur moet ruw zijn: alle granulaten moeten zichtbaar zijn en de omhulling van zand- en cementkorrel moet minimaal 3 mm uitgediept zijn. Let op: zandstralen is  niet voldoende om de vereiste ruwheid te verkrijgen! De ondergrond met water verzadigen en het overtollige water verwijderen.

Daarna: – roest van de wapening verwijderen (blankstralen) of de wapening vervangen indien deze beschadigd is; – eventueel waterverlies of doorsijpeling eerst stoppen door het oppervlak te draineren en te behandelen met een zeer snel bindende cement; – het oppervlak reinigen om alle sporen van vetten, olie, verf, kalk, vuil of stof te verwijderen.

 1. Het aanbrengen van de wapening

Bij het structureel repareren van grotere oppervlakken, dient een wapeningsnet aangebracht te worden indien de herstellingslaag dikte meer dan 20 mm bedraagt. Tussen het oppervlak en het wapeningsnet moet enige ruimte worden gelaten (minimaal 10 mm). De mortellaag over de wapening moet meer dan 10 mm dik zijn (het liefst 20 mm). Wapeningsbeschermer MasterEmaco P 5000 AP aanbrengen. Indien de dikte van de herstellingslaag minder dan 20 mm bedraagt, kan MasterEmaco S 480 aangebracht worden zonder wapening (eventueel een metaalgaas aanbrengen). De ondergrond moet wel ruw genoeg zijn – bij voorkeur met groeven van minstens 5 mm diepte – om een goede hechting van de mortellaag te verkrijgen.

Nota: Voor het repareren van kleine oppervlakken (welke op de correcte wijze zijn uitgehakt: kantig en de wapening minstens 10 mm vrij), kan men een dekking realiseren van 40 tot 50 mm op de bestaande wapening.

 1. Verzadiging met water

Na het aanbrengen van de wapening moet het te herstellen beton of metselwerk met water verzadigd worden ten minste gedurende 6 uur voor het aanbrengen van de mortel. Het overtollige water met vodden of met perslucht verwijderen.

 1. Aanbrandlaag / schraaplaag

Een aanbrandlaag kan aangebracht worden, hetzij in een strijkconsistentie met borstel, hetzij in een schraapconsistentie met de spaan/truweel. De strijk of borstelbare consistentie is iets meer verdund met water dan de schraapconsistentie. Bij de spuitapplicatie is het de eerste, zeer dunne laag die als aanbrandlaag dient.

5 Aanbrengen van de mortel

Nadat MasterEmaco S 480 gemengd is met water kan de mortel ofwel gespoten ofwel met de troffel aangebracht worden. Indien nodig kan met een spaan gewerkt worden om het oppervlak glad te maken en te egaliseren. Naargelang de gewenste afwerking dient men een houten, plastic of met synthetische spons bedekte troffel te gebruiken. Het afwerken met de troffel mag slechts gestart worden wanneer de binding van de mortel bezig is, dit is op het moment dat slechts een lichte vingerafdruk merkbaar is. Zelfs zonder bescherming na de afwerking, vertoont MasterEmaco S 480 geen barsten of scheuren ten gevolge van plastische krimp, zoals dit gewoonlijk voorkomt wanneer men gebruik maakt van mortels die niet beschermd werden tijdens de eerste 24 uren na het aanbrengen.

In bijzonder droge en winderige omgevingen zal ook MasterEmaco S 480 een aangepaste nabehandeling vereisen. Het na-bevochtigen van cementmengsels of het aanbrengen van een curing compound MasterTop CC om verdamping te voorkomen is trouwens altijd aan te bevelen.

 

MasterEmaco S 480 niet gebruiken:

Voor precisie aangietingen wordt MasterFlow 928 of MasterFlow 4800 aanbevolen.
In contact met water waarvan het pH gehalte lager is dan 5,5.
Voor horizontale betonherstellingen gebruikt men best mortel van het type MasterEmaco T.

 

Opmerking:

 1. Indien de mortel nadien bedekt wordt met een beschermlaag (verf, coating, enz.) of een zandcement deklaag (bij horizontale reparaties) dient men een MasterSeal C curing compound te gebruiken.
 2. Voorzie een wachttijd van minimaal 3 dagen (liefst 1 week, afhankelijk van de gebruikte hoeveelheid aanmaakwater) na aanbrengen van de mortel, alvorens te overlagen met een egalisatiemortel type MasterEmaco N 5100 FC of MasterEmaco N305 FC of een waterdampdoorlatend beschermingssysteem type MasterSeal / MasterEmaco.

 

Verpakking, opslag & houdbaarheid

MasterEmaco S 480 is verpakt in vochtbestendige zakken van 25 kg, bewaren op een droge en beschutte plaats. Het product niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is. In de gesloten en originele verpakking is het product 9 maanden houdbaar.

 

Veiligheidsmaatregelen

Dit product bevat cement, welke irritatie kan veroorzaken. Gebruik rubberen handschoenen en een veiligheidsbril. Contact met ogen en de huid vermijden. Indien MasterEmaco S 460 in de ogen komt, onmiddellijk en gedurende 15 minuten spoelen met zuiver water. Raadpleeg in dit geval een arts. In geval van contact met de huid, deze zorgvuldig en met zuiver wassen. Het product buiten het bereik van kinderen houden. Raadpleeg voor verdere informatie het veiligheidsinformatieblad. buiten het bereik van kinderen houden. Voor verdere inlichtingen, zie veiligheidsgegevens.

 

Altijd een oplossing

Bent u op zoek naar producten die hier niet tussen staan? Vraag hiervoor een offerte aan via ons contactformulier. Wij leveren namelijk het volledige assortiment aan de professionele verwerker.