BASF - MasterFlow 980

BASF MasterFlow 980

Categorieën: , .

Naam

BASF MasterFlow 980

 

Onderscheidend vermogen

Gietmortel / stabilisatiemortel na 1 uur na aanmaak reeds opnieuw verwerkbaar.

 

Productomschrijving

MasterFlow 980 is een speciaal samengestelde, gebruiksklare, krimparme gietspecie met hoge sterkte en gemaakt met Portland cement die sulfaatbestendig is. Hij is zo geformuleerd dat hij in elke verwerkbaarheid, van aardvochtig tot vloeibaar, voor de precisie aangieting van machines, betonsystemen, structurele bouwelementen, geprefabriceerde muurpanelen, balken en kolommen kan gebruikt worden. Hij bevat uitsluitend natuurlijke toeslag en is daarom bij uitstek het product voor toepassingen waar natuurlijke betonkleur vereist is. De maximale korrelgrootte bedraagt 8 mm.

 

Voordelen MasterFlow 980

 • Verhardt onder geconditioneerde omstandigheden zonder bleeding, afbindings- of drogingskrimp, wanneer het contactoppervlak met de omgeving < 5% van het totale oppervlak bedraagt.
 • Kan in elke verwerkbaarheid, van vloeibaar, plastisch tot aardvochtig aangebracht worden.
 • Een gietspecie die bij 20°C zelfs na 1 uur nog goed verwerkbaar blijft.
 • Kan in moeilijk te bereiken holtes gepompt worden.
 • Te gebruiken wanneer betonkleur vereist of gewenst is.
 • Een krimparme gietspecie, waarvan de werking niet gebaseerd is op gasbelvorming en die geen luchtbelvormende ingrediënten bevat, zoals aluminiumpoeder, vloeibaar koolgas, enz.
 • Ontwikkelt hoge sterkte bij vloeibare verwerkbaarheid, en vereist geen verticale opsluiting.

 

Toepassing

 • Massief en dicht aangieten van precisiemachines, fundatieplaten, voetplaten en kolommen. MasterFlow 980 bevat 8 mm siliciumkwarts om de hydratatiewarmte te verminderen. Aanbevolen voor laagdiktes > 10 cm.
 • Toepassingen waar krimp moet worden vermeden en waar een gietspecie met hoge eindsterkte en betonkleur gewenst is.
 • Het aangieten met een krimparme mortel van geprefabriceerde muurpanelen, balken en kolommen, ankerbouten en wapeningsstaven.

 

Sterkteontwikkeling

De sterkte van de gietspecie is vaak de beslissende factor om te bepalen hoe snel een uitrusting of machine weer in gebruik kan genomen worden. De sterkte is afhankelijk van:

 • de hoeveelheid aanmaakwater
 • de temperatuur van de voetplaat en fundering
 • de ouderdom van de verharde gietspecie
 • de nabehandeling
 • de omgevingstemperatuur en vochtigheid.

 

Aanmaken van de gietspecie

MasterFlow 980 is een kwaliteitsgecontroleerd product; daarom dient men geen cement, zand of andere materialen toe te voegen. Voor een gietspecie met kleinere korrelopbouw adviseren wij het gebruik van MasterFlow 928. Gebruik een of meer mengmolens zodat mengen en aangieten gelijktijdig en zonder onderbreking kunnen gebeuren. Let op: niet met de hand mengen!

Gebruik alleen drinkbaar water. Giet 3/4 van de benodigde hoeveelheid water in de mengmolen, voeg dan geleidelijk de gietmortel toe. Gedurende 2 à 3 minuten mengen, voeg de rest van het water toe in functie van de vereiste vloeibaarheid en meng verder gedurende minimaal 2 minuten.

 

Verbruik

25 kg MasterFlow 980, gemengd met 2,50 liter water geeft ongeveer 12,2 liter vloeibare gietspecie. Wanneer men ijs toevoegt aan het aanmaakwater om een gietspecie met een temperatuur van +5 tot +35°C te verkrijgen, is een geringere hoeveelheid water nodig voor een bepaalde verwerkbaarheid. Hierdoor wordt de sterkte verhoogd en de verwerkbaarheidsduur naar verhouding verlengd. Verharde gietspecie niet terug verwerkbaar maken door toevoeging van water of hermengen.

 

Richtlijnen voor precisie-aangietingen

 1. Voorbereiding van de fundering en de machine

Reinig de boutgaten en zorg ervoor dat de fundering ruw, schoon en horizontaal is. Om een goed aanhechtingsvlak te krijgen kan men beter een bikhamer gebruiken dan een bouchardeerhamer. Om een juiste krimparme aangieting te verkrijgen, dienen de voetplaten waterpas en in lijn gebracht en met bouten bevestigd te worden voordat men de gietspecie aanbrengt.

 1. Waterverzadiging

De schoongemaakte fundering en de boutgaten gedurende minimaal 6 uur (bij voorkeur 24 uur) verzadigen met water. Het oppervlaktewater verwijderen  alvorens de gietspecie aan te brengen.

 1. Bekisting

Bouw een waterdichte, sterke en strak gespannen bekisting met ontluchting langs alle zijden. Langs de kant waar de gietmortel zal worden gestort, de bekisting in een hoek van ongeveer 45° naar buiten laten overhellen en voldoende hoog maken.

De gietmortel moet meteen op het hellende deel gegoten worden om het insluiten van lucht tijdens het aanbrengen tot een minimum te beperken. Gebruik bekistingsmethodes die toelaten de gietspecie met behulp van de zwaartekracht tussen de plaat en de fundering te laten vloeien, en houd de grout tot hij verhard is, in contact met deze oppervlakken.

 1. Aanbrengen van de gietspecie

Controleer vooraf of er vibratie is van de fundering of voetplaat, veroorzaakt door andere machines in de omgeving. Zet deze machines stil totdat de nieuw aangebrachte grout zijn eindbinding heeft bereikt. Vibratie kan verzakking en bleeding veroorzaken en de binding verstoren. De aanwezigheid van vibratie kan bepaald worden door na te gaan of het wateroppervlak in een pan die rust op de aan te gieten voetplaat of fundering, beweegt.

Wanneerde gietmortel een zekere afstand moet afleggen, maak dan de eerste storting lichtjes vloeibaarder dan gewenst; dit maakt het oppervlak glad en vermijdt dat de volgende storting vastloopt. De gietspecie moet continu aangegoten worden en slechts langs één zijde zodat het insluiten van lucht voorkomen wordt. Zorg ervoor dat de grout de volledige ruimte opvult en voortdurend in contact blijft met de plaat gedurende de gehele aangieting. Let op: noot trillen!

 1. Voorzorgsmaatregelen

De temperatuur van de gietspecie en de elementen die ermee in contact komen moet liggen tussen +5 en +30°C. De temperatuur en de hoeveelheid van het water moeten dusdanig zijn dat de verwerkbaarheid niet meer is dan vloeibaar en de gemengde grout geen korrelontmenging of bleeding vertoont.

MasterFlow 980 niet gebruiken wanneer hij in contact zal komen met staal dat aan een spanning van meer dan 550 MPa blootgesteld is of zal zijn. Gebruik in dit geval MacFlow.

 1. Nabehandeling

Onmiddellijk na het aanbrengen van MasterFlow 980 dienen alle blootgestelde delen met natte doeken afgedekt en natgehouden te worden totdat hij afgewerkt kan worden of verhard is. Nooit de bekisting wegnemen of schouders verwijderen onder het aangegoten object voordat de grout genoeg verhard is (een troffel mag er niet meer in kunnen doordringen). Na het verwijderen van de natte doeken en de bekisting of het afkappen van de schouders, curing compound MasterTop CC 713 aanbrengen.

 1. Opmerking

Schok- en Vermoeidheidsweerstand van MasterFlow 980 wordt enkel overtroffen door MasterFlow 4800, krimparme gietspecie op basis van speciaal behandelde metaaltoeslag. De speciaal behandelde metaaltoeslag in MasterFlow 4800 verhoogt de schokweerstand wat gewenst is bij zware dynamische belastingen en repeterende lasten zoals in staal- en aluminiumwalserijen, bij kraanrails, zware persen.

 

Verpakking, opslag & houdbaarheid

MasterFlow 980 is verpakt in vochtbestendige zakken van 25 kg. Het product niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is. Droog, koel en vorstvrij opslaan. In de gesloten en originele verpakking is het product 12 maanden houdbaar.

 

Veiligheidsmaatregelen

Zoals alle producten die Portland cement bevatten kan ook MasterFlow 980 irritatie aan de huid veroorzaken. Vermijd dan ook contact met de huid. Indien MasterFlow 980  in de ogen komt, onmiddellijk en gedurende 15 minuten spoelen met zuiver water. Raadpleeg in dit geval een arts. In geval van contact met de huid, deze zorgvuldig en met zuiver water wassen. Het product buiten het bereik van kinderen houden. Raadpleeg voor verdere informatie het veiligheidsinformatieblad.

 

Altijd een oplossing

Bent u op zoek naar producten die hier niet tussen staan? Vraag hiervoor een offerte aan via ons contactformulier. Wij leveren namelijk het volledige assortiment aan de professionele verwerker.