BASF - MasterProtect 8000 CI

BASF MasterProtect 8000 CI

Categorieën: , .

Naam

BASF MasterProtect 8000 CI (voorheen: Protectocil CIT)

 

Onderscheidend vermogen

Beschermende, decoratieve en carbonatatie-remmende coating voor metselwerk en beton. Binnen en buiten.

 

Productomschrijving

MasterProtect 8000 CI is een 1 component, gebruiksklare, heldere vloeistof met geavanceerde organo-functionele corrosie inhibitor werking en hydrofoberende eigenschappen voor controle van vocht en chloride-ionen indringing in beton.

 

Toepassingsgebieden

MasterProtect 8000 CI wordt meteen op het oppervlak van gebouwen en gewapende betonstructuren aangebracht, door middel van lagedruk spuiten. MasterProtect 8000 CI is toepasbaar op in het werk gestort, prefab, voorgespannen, kunststofvezel versterkt of ander gewapend beton.

  • Brugdekken, kolommen en balken.
  • Parkeergarages, gevels van gebouwen en balkons.
  • Maritieme constructies.

MasterProtect 8000 CI kan worden toegepast als onderdeel van een totale betonherstelling met een Emaco betonreparatiesysteem om de corrosiesnelheid van de gehele structuur onder controle te brengen en de kans op “ring anodes” op een later tijdstip te verminderen.

MasterProtect 8000 CI is tevens uitstekend inzetbaar als kosteneffectieve preventieve behandeling, voordat corrosieproblemen kunnen beginnen. Raadpleeg BASF-CC voor verdere informatie.

 

Voordelen MasterProtect 8000 CI 

  • Zeer sterke vermindering van door chloride ionen geïnitieerde corrosie in gewapend beton.
  • Reduceert corrosie in gecarbonateerd beton.
  • Werkt op moleculair niveau om effectief macrocel (wapening tot wapening) en microcel (op dezelfde wapening) corrosie te verminderen.
  • Bewezen langdurig effect in laboratorium.
  • In het werk > 7 jaar getest in zeer agressief milieu belast met dooizouten en rijdend verkeer.
  • Behoudt zijn effectiviteit ook in hoog vochtige omgevingen.
  • Chemische hechting aan staal, cementpasta en ander siliciumhoudend materiaal. Wordt niet uitgewassen of weggespoeld tijdens nat/droog cycli en garandeert een langdurig actieve levensduur.
  • Simpel en eenvoudig in gebruik.
  • Geen verandering van kleur of structuur van het beton.
  • Ademende en waterdampdoorlaatbare behandeling.
  • Verlaagt verdere indringing door water en chloride.

 

Prestaties

Testprotocol van het Federal Highway Bureau voor gescheurde betonnen balken.
MasterProtect 8000 CI werd gespoten op standaard testblokken waar het beton (W/C factor 0,47) bewust is gescheurd in de lengterichting van het wapeningsstaal om een simulatie te maken van in de praktijk voorkomende dwarsscheuren in brugdekken. Sommige monsters vertoonden al corrosie voor het behandelen, andere niet. De monsters werden blootgesteld aan de volgende omstandigheden: – 48 wekelijkse cycli van vloeien met zoutwater (15% zoutoplossing), – hoge relatieve luchtvochtigheid: 70 – 80%, – verhoogde temperaturen 37oC. De resultaten zijn als volgt. Corrosie inhibitie: monsters vergeleken met niet behandelde monsters – Gescheurd beton zonder bestaande corrosie: 99% corrosievermindering – Gescheurd beton met bestaande corrosie: 92% corrosievermindering

 

Verwerking

Oppervlaktevoorbehandeling: Het betonoppervlak moet droog zijn en gereinigd worden om alle sporen van vuil, ontkistingsolie, stof, algen, vet, verven, lakken, of andere coatings en verontreinigingen, welke indringing in de ondergrond verhinderen, te verwijderen. Reinigingsmogelijkheden zijn o.a. gritstralen, hogedruk waterstralen of slijpen.

Alle beschadigde of losse betondelen moeten verwijderd en hersteld worden met een MasterEmaco betonreparatiesysteem. MasterProtect 8000 CI kan als extra bescherming aangebracht worden op blootliggend wapeningsstaal, voordat de reparatie wordt uitgevoerd. Niet bewegende krimpscheuren zonder structurele bijzonderheden kunnen behandeld worden door meerdere lagen MasterProtect 8000 CI of onderdompeling in MasterProtect 8000 CI.

Andere scheuren of falende voegvullingen moeten eerst worden gereinigd en behandeld met MasterProtect 8000 CI voordat zij worden gevuld met een MasterSeal voegvulling.

 

Applicatie

Breng MasterProtect 8000 CI aan op het gehele oppervlak dat beschermd moet worden, inclusief de gerepareerde zones. Gebruik een lagedruk spuitsysteem met het juiste mondstuk. Een totaal verbruik in 2 of 3 lagen van ca. 600 ml/m2 is gebruikelijk. Houd een minimale droogtijd van een kwartier tussen twee lagen aan, of wacht tot een visuele droging is bereikt.

 

Let op

  • Voor beton dat door hevige regen of reiniging nat is geworden, een droogtijd van 24 tot 72 uur aanhouden voordat MasterProtect 8000 CI wordt aangebracht.
  • MasterProtect 8000 CI is gebruikersklaar en mag niet verdund of gewijzigd worden.
  • Niet verwerken bij temperaturen onder +5°C en boven +35°C.
  • Niet verwerken als binnen 4 uur regen verwacht wordt.

 

Verbruik

600 ml/m2 in twee of drie lagen aangebracht.

 

Verpakking

MasterProtect 8000 CI wordt geleverd in bussen van 28 liter

 

Opslag en houdbaarheid

MasterProtect 8000 CI moet in zijn originele, gesloten verpakking bewaard worden onder normale omstandigheden bij een temperatuur tussen +5°C en +50°C en buiten bereik houden van open vuur, vonken en warmtebronnen. Onder deze omstandigheden blijft MasterProtect 8000 CI ongeveer 12 maanden houdbaar.

 

Veiligheidsmaatregelen

Niet in contact laten komen met huid, mond, ogen en levensmiddelen. Indien in contact met ogen, direct spoelen met water. Bij huidcontact met veel water en zeep wassen. Bij blijvende klachten een arts raadplegen. Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Geopende verpakkingen direct sluiten na gebruik. Gebruiken in goed geventileerde ruimtes en niet inademen.

Wanneer ventilatie niet mogelijk is, geschikte maskers gebruiken (altijd bij verspuiten binnen). Ontstaan van huid- en oogirritatie is mogelijk. Draag beschermende kleding en een veiligheidsbril. Tijdens de verwerking niet roken en niet toepassen bij open vuur of vonkmogelijkheden. Onmiddellijk gemorst materiaal verwijderen. Raadpleeg voor verdere informatie het veiligheidsinformatieblad.

 

Altijd een oplossing

Bent u op zoek naar BASF producten uit het Master Builders Solutions programma die hier niet tussen staan? Vraag hiervoor een offerte aan via ons contactformulier. Wij leveren namelijk het volledige Master Builders Solutions assortiment aan de professionele verwerker.