BASF MasterSeal 538

BASF MasterSeal 538

Categorieën: , .

Naam

BASF MasterSeal 538

 

Onderscheidend vermogen

Egalisatie en waterdichting in 1.

 

Productomschrijving

MasterSeal 538 is een gebruiksklaar product dat uitsluitend met schoon water hoeft te worden gemengd om een waterdichtingsmortel te verkrijgen. Onder agressieve omstandigheden behoud dit product zijn waterdichtheid en duurzaamheid terwijl het uitstekend hecht aan staal en beton, geen metaaltoeslag bevat en chloridevrij is.

 

Moeilijkheidsgraad

Deze mortel kan eenvoudig via spuitapplicatie of met de spaan worden aangebracht. De verwerkbaarheid van MasterSeal 538 is goed.

 

 Toepassingsgebied

 • Onderhoudswerkzaamheden in de havens of maritieme omgevingen.
 • Onderhoudswerkzaamheden in de mechanische industrie, met name waar minerale oliën, smeermiddelen, enz. gebruikt worden.
 • Voor de bescherming van beton tegen agressief water dat sulfaten, sulfiden, chloriden, enz. bevat.
 • Bescherming van beschadigde delen.
 • Voor precisie-aangietingen wordt MasterFlow 928 of MasterSeal 885 aanbevolen.
 • In geval van contact met water waarvan het pH-gehalte lager is dan 5,5 neem dan contact op.

 

Voordelen

Cementmortels dienen na behandeld te worden met water of met een aangepaste curing compound om verdamping te vermijden. Zelfs zonder deze bescherming vertoont MasterSeal geen scheuren wat wel kan voorkomen bij mortels die de eerste 24 uren niet behoorlijk beschermd en na behandeld zijn.

 

Voorbereiding van de betonnen ondergrond

De factor hardheid van beton wordt steeds belangrijker bij de voorbereiding van de ondergrond. Zeker wanneer het gaat om het herstellen en/of beschermen van beton dat is samengesteld volgens de recentste betontechnologie. Het is raadzaam hier vooraf naar te kijken zodat de keuze en manier van ondergrondvoorbereiding hierop kan worden afgestemd.

De ondergrond dient constructief in orde te zijn en zuiver om een goede hechting te kunnen garanderen. Resten van ontkistingsolie, vetten, stof, cementhuid en andere onzuiverheden moeten worden verwijdert. De beschadigde beton c/q mortel en cementmelk verwijderen met een beitel of kaphamer en vervolgens gritstralen tot een ruw, stevig en zuiver oppervlak. Een ruw oppervlak is essentieel voor een goede aanhechting van MasterSeal 538. Zandstralen alleen is onvoldoende om de vereiste ruwheid te verkrijgen.

 

Voorbereiding van de ondergrond met wapening

Wanneer de wapening zichtbaar is moet de eventuele roestvorming worden verwijdert door middel van blankstralen. Indien de wapening beschadigd is dient deze te worden vervangen.

Wanneer er sprake is van waterverlies of doorsijpeling moet dit vooraf worden gestopt door het oppervlak te draineren en te behandelen met een zeer snel bindende mortel.

 

Aanmaken MasterSeal 538

 • Controleer of de beschikbare hoeveelheid MasterSeal 538 voldoende is om het beoogde werk uit te voeren. Voor het aanmaken van 1 m³ mortel is 1.800 kg MasterSeal 538 nodig.
 • Zorg dat het benodigde materieel (mengmolen, kruiwagens, emmers, troffels,…) gebruiksklaar en binnen handbereik staat.
 • Ga na of alle voorbereidingen voor het te egaliseren oppervlak goed zijn uitgevoerd.
 • Open de zakken MasterSeal 538 vlak voor het mengen.
 • Giet de minimale hoeveelheid water in de mengmolen, start deze en voeg de MasterSeal 538 snel en ononderbroken toe. Wanneer de totale hoeveelheid MasterSeal 538 is toegevoegd gedurende 3 à 4 minuten mengen tot een homogene en klontervrije mortel. Indien noodzakelijk kan gedurende deze fase water worden toegevoegd, uiteraard zonder de maximum aangegeven hoeveelheden te overschrijden, om de gewenste vloeibaarheid te verkrijgen. Opnieuw 2 à 3 minuten mengen.
 • Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en relatieve luchtvochtigheid kan de hoeveelheid watergehalte hoger te zijn.
 • Gebruik bij het aanmaken van de mortel uitsluitend zuiver leidingwater.
 • Manueel mengen van MasterSeal 538 wordt afgeraden omdat in dit geval vaak te veel water wordt toegevoegd. Gebruik voor kleine hoeveelheden bij voorkeur een schroefmixer.

 

Aanbrengen

Nadat de MasterSeal 538 is gemengd kan de mortel gespoten of met de troffel aangebracht worden. Indien nodig kan een spaan worden gebruikt om het oppervlak te egaliseren. Naargelang de gewenste afwerking kan men een houten, plastic of met synthetische spons bedekte troffel gebruiken. Met afwerken kan pas worden begonnen wanneer de binding van de mortel op gang is gekomen.

In uitzonderlijk droge, winderige omgevingen zal MasterSeal 538 een aangepaste nabehandeling vereisen. Het na bevochtigen van cementmengsels of het aanbrengen van een curing compound om verdamping te voorkomen is aan te bevelen, ook al vertoont MasterSeal 538 geen barsten of scheuren ten gevolge van plastische krimp.

 

Invloed van de temperatuur

MasterSeal 538 kan worden verwerkt bij een omgevingstemperatuur tussen de +5 en +50°C. Indien aangebracht onder een lage omgevingstemperatuur (+5 tot +10°C) duurt het langer totdat de gewenste sterkte wordt bereikt.

Bij warm, droog en winderig weer moet bijzondere zorg aan de nabehandeling worden besteed. De oppervlakken dienen ten minste gedurende de eerste twee dagen vochtig te worden gehouden en vervolgens te worden na behandeld of beschermd.

 

Reinigen van het gereedschap

Onmiddellijk na gebruik, zelfs na kort oponthoud, het gereedschap met zuiver water reinigen. Uitgehard en/of opgedroogd materiaal kan mechanisch worden verwijderd.

 

Verpakking, opslag & houdbaarheid

MasterEmaco S 460 is verpakt in vochtbestendige zakken van 25 kg. Droog, koel en vorstvrij in de gesloten en originele verpakking is het product 12 maanden houdbaar.

 

Opmerkingen

Wanneer de mortel bedekt gaat worden met een beschermlaag (bijv. verf of een coating) of bij horizontale reparaties met een zandcement deklaag is het raadzaam een water gebaseerde curing compound te gebruiken.

Voorzie een wachttijd van minimum 3 dagen maar beter nog een week na aanbrengen van de mortel alvorens te overlagen met een egalisatiemortel, bijv. MasterEmaco N 5100 FC of MasterEmaco N 305 FC of een beschermingssysteem zoals bijv. MasterSeal. Indien er wordt overlaagd met MasterEmaco N 5200 of MasterEmaco N 5100 FC, wordt de wachttijd verkort tot een minimum van 4 uur (maar liever 24 uur).

 

Veiligheidsmaatregelen

MasterSeal 538 bevat Portland cement wat irritatie aan de huid kan veroorzaken. Contact met ogen en verlengd contact met de huid moet worden vermeden

Indien MasterSeal 538 in de ogen komt, overvloedig met schoon water spoelen en een arts raadplegen. In geval van contact met de huid, zorgvuldig en met zuiver water wassen. Het product buiten het bereik van kinderen houden. Raadpleeg voor overige informatie het veiligheidsinformatieblad.

 

Altijd een oplossing

Bent u op zoek naar producten die hier niet tussen staan? Vraag hiervoor een offerte aan via ons contactformulier. Wij leveren namelijk het volledige assortiment aan de professionele verwerker.

Extra informatie

Gewicht 25 kg