BASF MasterTop 515

BASF MasterTop 515

Naam

BASF MasterTop 515

 

Onderscheidend vermogen

Vloeregalisatie toegepast onder vloerbedekkingen.

 

Productomschrijving

MasterTop 515 is een gebruiksklare vloeregalisatie op basis van hydraulische bindmiddelen.

 

Toepassingsgebieden

 • Voor binnen.
 • Voor droge gebieden.
 • Voor het egaliseren en herstellen van ruwe, oneffen betonvloeren, zand-cement-, anhydriet- en gietasfaltvloeren, evenals bestaande keramische lagen voor het aanbrengen van keramiek en natuursteen, textiel vloerbedekking, PVC of linoleum.
 • Ook op verwarmde vloeren toepasbaar.
 • Voor laagdiktes van 0,5 tot 15 mm.

 

Producteigenschappen MasterTop 515 

 • Verpompbaar, machinaal te verwerken, daardoor een hoog rendement haalbaar.
 • Zeer vloeibaar, staand met geringe inspanning te verwerken.
 • Snelhardend, reeds na 3 uur beloopbaar en met keramiek af te werken ( bij +23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid).
 • Een Poriënarm en glad oppervlak, daardoor zonder extra spatelen en schuren af te werken.

 

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog en vast zijn. Er mogen geen oude verflagen of andere resten aanwezig zijn die de hechting kunnen verstoren. Sterke vervuiling en resten kunt u verwijderen door stralen, slijpen of frezen. Olie en vetresten kunt u met een geschikt ontvettingsmiddel verwijderen. Kuilen en gaten met een geschikte reparatiemortel vullen, scheuren met MasterInject 1330 injecteren. De hechtsterkte van de voorbehandelde ondergrond moet minimaal 1 N/mm2 bedragen.

 

Verwerking van de mortel

 1. Aanmaakwater in een geschikt mengvat doen, MasterTop 515 toevoegen en met het juiste menggereedschap mechanisch minimaal 3 minuten mengen tot men een gelijk en klontervrij mengsel verkrijgt.
  2. Gemengde MasterTop 515 ongeveer 3 minuten laten rijpen en nogmaals mengen.
  3. MasterTop 515 op de gedroogde, uitgeharde grondering uitgieten, de mortel met een geschikte spaan of rakel in de juiste laagdikte verdelen (0,5 tot 15 mm). Bij laagdiktes onder 5 mm adviseren wij MasterTop 515 staand met een rakel of met een spaan te verdelen.
  4. Bij grotere oppervlakken kan MasterTop 515 worden gemengd en verpompt.
  5. Bij de verwerking bij laagdiktes boven 5 mm met een pinrol egaliseren en ontluchten.
  6. Tijdens het plaatsen en de uitharding (gedurende 12 uur) tocht, sterke warmte-inwerking en directe zonbestraling vermijden.
  7. Bij laagdiktes van 15 tot 30 mm MasterTop 515 ca. 1: 1 met kwartszand in een korrel van 0,7 – 1,2 mm of 1,0 – 2,0 mm mengen. MasterTop 515 met de voorgeschreven hoeveelheid aanmaakwater mengen, daarna kwartszand toevoegen. Er ontstaat een vloeibaar, licht verwerkbaar mengsel.
  8. Keramische afwerklagen kunnen na beloopbaarheid van MasterTop 515 (ongeveer 3 uur) met geschikte tegellijmen worden aangebracht. Afhankelijk van ondergrond en omgevingseigenschappen wordt de afwerkbaarheid met textiel en elastische vloerbedekkingen bij een relatieve omgevingsvochtigheid van 3% na ongeveer 3 dagen bereikt.

 

Reinigen van het gereedschap

Gereedschap en niet uitgehard materiaal kan met water schoongemaakt worden. In uitgeharde toestand is reiniging met water niet meer mogelijk.

 

Verpakking, opslag & houdbaarheid

Verpakt in vochtbestendige zakken van 25 kg. Droog, koel en vorstvrij in de gesloten en originele verpakking is het product 6 maanden houdbaar.

 

Let op

 • Opstijgend vocht uit de ondergrond door juiste maatregelen verhinderen.
 • Reeds opstijvende mortel niet met water of verse MasterTop 515 mengen.
 • Voor het mengen de aangegeven hoeveelheid aanmaakwater respecteren. Extra aanmaakwater toevoegen is niet toegelaten.
 • Verhinder het weglopen  in randvoegen door het plaatsen van kantstroken of andere voorzorgsmaatregelen.
 • Bij het egaliseren van verwarmde vloeren met MasterTop 515 de voorgeschreven landelijke richtlijnen volgen.
 • Bij het egaliseren van gietasfalt met MasterTop 515 mag de maximale laagdikte van 5 mm niet worden overschreden. Bij niet volvlakkig afgezande gietasfalt, met Epoxy Primer 2090 gronderen en afzanden. MasterTop 515 is niet geschikt voor het egaliseren van wals- en stampasfalt.

 

Verwerkingsgegevens

 • Verbruik is ongeveer 1,6 kg/m²/mm laagdikte.
 • Laagdikte 0,5 tot 15 mm. Voor laagdiktes van 15 tot 30 mm moet MasterTop 515 ongeveer 1:1 met kwartszand 0,7 – 1,2 mm of 1 – 2 mm worden gemengd. Op gietasfalt 0,5 tot 5 mm.
 • Verwerkingstemperatuur +5°C tot +25°C
 • Mengverhouding 25 kg  + ongeveer 6 l water. Bij deelmengsels 1 kg MasterTop 515 + ongeveer 240 ml water
 • Rijptijd 3 minuten
 • Consistentie dun vloeibaar Mengtijd minimaal 3 minuten tot een gelijk en klontervrij mengsel verkregen wordt
 • Verwerkingstijd * ≥ 30 minuten
 • Uithardingstijd: beloopbaar na 3 uur, belastbaar na  3 dagen. Hogere temperaturen verkorten, lagere verlengen deze tijden. Een hogere luchtvochtigheid verlengt de aangegeven tijden.

 

Veiligheidsmaatregelen

Dit product bevat cement. Cement reageert met water of vocht alkalisch; daarom zijn huidirritaties en aantasting van slijmhuiden mogelijk. Oog- en langdurig huidcontact voorkomen. Bij aanraking met huid of ogen grondig met veel water spoelen. Bij oogcontact een oogarts bezoeken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Raadpleeg voor verdere informatie het veiligheidsinformatieblad.

 

Altijd een oplossing

Bent u op zoek naar producten die hier niet tussen staan? Vraag hiervoor een offerte aan via ons contactformulier. Wij leveren namelijk het volledige assortiment aan de professionele verwerker.

Extra informatie

Gewicht 25 kg