BASF MasterTop 569

BASF MasterTop 569

Naam

BASF MasterTop 569

 

Onderscheidend vermogen

cementgebonden egalisatie en uitvulmortel voor horizontale toepassingen met laagdikte 10 – 50 mm.

 

Productomschrijving

MasterTop 569 is een gebruiksklare, krimp compenserende egalisatie/uitvulmortel die uitsluitend natuurlijke toeslag bevat met een korrelopbouw tot 4 mm. Het product bevat sulfaatbestendige Portland cement en heeft een normale bindingstijd en is chroomarm. Het wordt gebruikt voor het herstellen van horizontale oppervlakken.

 

Toepassingsgebieden

MasterTop 569 wordt aanbevolen voor het egaliseren, herstellen en onder afschot brengen van balkons, terrassen vóór de plaatsing van de waterdichting en het afwerkingssysteem.  Daarnaast wordt Mastertop 569 aanbevolen voor het egaliseren en uitvullen van licht tot matig mechanisch belaste vloeren.

 

Voordelen MasterTop 569

  • Normale verwerkbaarheidsduur, waardoor deze mortel kan afgewerkt worden als drager voor verschillende afwerkingssystemen.
  • Gebruiksklaar, enkel water toevoegen.
  • Uitstekende hechting aan beton.
  • Eenvoudige verwerking.

 

Voorbereiding van de ondergrond

De zone rechthoekig uitzagen (square cutting). Het beton verwijderen tot op een minimale diepte van 10 mm en tot een gezonde, zuivere en ruwe ondergrond bereikt wordt. Eventueel vrijgekomen wapening stralen en behandelen met MasterEmaco P 5000 AP.

Het ruwe oppervlak met water verzadigen gedurende ten minste 6 uur vóór het storten van de mortel en het overtollige water verwijderen, zodat er geen waterfilm op het oppervlak aanwezig is.

Een aanbrandlaag aanbrengen van MasterTop 569 in een borstelbare dik vloeibare massa.

 

Mengen

Controleer of de hoeveelheid voldoende is om het werk uit te voeren. Om 1 m³ mortel te verkrijgen heeft men 2.200 kg MasterTop 569 nodig.

Zorg ervoor dat u al het materiaal (mengmolen, kruiwagens, emmers, troffels,…) binnen handbereik hebt.

De mengmolen starten, giet 2,3 – 3 liter water per zak van 25 kg, daarna snel en ononderbroken MasterTop 569 toevoegen. Minimaal 3 minuten mengen tot men een gelijke en klontervrije mortel verkrijgt.

Het gebruik van gekoeld aanmaakwater verlengt de verwerkingstijd. Het gebruik van warm aanmaakwater bij zeer lage temperaturen, verkort de bindingstijd.

 

Aanbrengen van de mortel

Het aanbrengen, effenen en afwerken van MasterTop 569 wordt ononderbroken uitgevoerd.

 

Nabehandeling

Na het aanbrengen, effenen en afwerken, MasterTop 569 onmiddellijk nabehandelen met een MasterTop CC systeem bv (MasterTop CC 713 of MasterTop CC 714), keuze maken in functie van eventuele latere overlaging, en/of afdekken met plastic folie.

 

Verbruik

Het gemiddelde gebruik is ongeveer 2,2 kg/m²/mm.

 

Reinigen van het gereedschap

Onmiddellijk na gebruik, het gereedschap met zuiver water reinigen.

 

Verpakking, opslag & houdbaarheid

MasterTop 569 is verpakt in vochtbestendige zakken van 25 kg. Droog, koel en vorstvrij in de gesloten en originele verpakking is het product 12 maanden houdbaar.

 

Veiligheidsmaatregelen

MasterTop 569 blijft ongeveer 60 minuten verwerkbaar bij 20°C. Zorg dat het mengen, aanbrengen, afwerken en nabehandelen ononderbroken verloopt.

Let op: niet opnieuw verwerkbaar maken door toevoegen van water en opnieuw te mengen. Materiaal dat niet meer verwerkbaar is, niet meer gebruiken. Raadpleeg voor verdere informatie het veiligheidsinformatieblad.

 

Altijd een oplossing

Bent u op zoek naar producten die hier niet tussen staan? Vraag hiervoor een offerte aan via ons contactformulier. Wij leveren namelijk het volledige assortiment aan de professionele verwerker.

Extra informatie

Gewicht 25 kg