BASF - MasterEmaco S 5300

BASF MasterEmaco S 5300

Categorieën: , .

Naam

MasterEmaco S 5300 (voorheen: Emaco Nanocrete R3)

 

Onderscheidend vermogen

Lichtgewicht en vezel versterkte structurele reparatiemortel.

 

Productomschrijving

MasterEmaco S 5300 is een 1 component, lichtgewicht en polymeer verbeterde structurele reparatiemortel die in een dikke laag wordt aangebracht. MasterEmaco S 5300 is een gebruiksklaar product op basis van Portland cement, hydraulische bindmiddelen, hoogwaardige kwartszanden met specifieke korrelopbouw, gemodificeerd met zorgvuldig geselecteerde polymeren en versterkt met vezels. MasterEmaco S 5300 is gemaakt op basis van de nanotechnologie, werkt  als nieuw krimp compenserend systeem en de kans op scheurvorming vermindert.

MasterEmaco S 5300 is specifiek geformuleerd om een mortel te verkrijgen met druksterktes en een elasticiteitsmodulus die voldoet aan de nieuwe Europese Norm EN 1504 deel 3 van de klasse R3 mortel. Wanneer MasterEmaco S 5300 met water wordt gemengd vormt het een sterke mortel dat gemakkelijk met de hand, de spaan of met de spuitmethode in 1 applicatie of arbeidsgang tot een laagdikte van 75 mm kan worden aangebracht.

MasterEmaco S 5300 is voornamelijk geschikt voor verticale herstellingen, reparaties boven het hoofd en profilering met de hand.

 

Toepassingsgebieden

MasterEmaco S 5300 wordt gebruikt voor structurele reparaties van betonnen bouwelementen met lagere sterktes, zoals:

 • Hoeken en kanten van balkons, binnenwand van gewelven, onderkant van balken en bogen en daken.
 • Parkings met meerdere verdiepingen.
 • Omlijstingen en dwarshout van ramen, en balken in industriële gebouwen of privaatwoningen.
 • Façades van buildings.
 • Prefab betonelementen.
 • Vrijdragende balken.

 

Voordelen MasterEmaco S 5300 

 • Geformuleerd met de nieuwe nanotechnologie en scheuroverbruggende eigenschappen om scheurvorming te beperken.
 • Door gemiddelde tot normale sterktes (lager dan MasterEmaco S 5400) en een lage elasticiteitsmodulus is het herstellen van beton met gemiddelde tot normale sterktes zonder vermindering van differentiële spanning mogelijk.
 • Uitstekende hechting aan beton.
 • Grote laagdiktes in 1 arbeidsgang aan te brengen.
 • Uitstekende verwerkbaarheid waardoor MasterEmaco S 5300 binnen en buiten, in horizontale en verticale reparaties tot een laagdikte van 75 mm, of zelfs bij applicatie boven het hoofd tot een laagdikte van 50 mm, kan worden aangebracht, zelfs in een droge en vochtige omgeving.
 • Hoeken en profielen kunnen gemakkelijk zonder bekisting worden afgewerkt.
 • Zeer beperkte krimpvorming en uitstekende weerstand tegen scheurvorming.
 • Schok- en weersbestendig.
 • Slechts zeer beperkte indringing van water en chloriden mogelijk.

 

Voorbereiding van de betonnen ondergrond

De ondergrond moet gezond en volledig zuiver zijn om een goede hechting te kunnen verzekeren. Resten van ontkistingsolie, vetten, stof, cementhuid en andere onzuiverheden eerst verwijderen. De treksterkte moet minstens 1,0 N/mm² zijn. Het beschadigde beton of mortel en cementhuid met een beitel of kaphamer verwijderen of voorbereiden door gritstralen of hoge druk waterstralen totdat een ruw, stevig en zuiver oppervlak verkregen is. De textuur moet ruw zijn: alle granulaten moeten zichtbaar zijn. De randen van de te repareren zone moeten recht worden ingezaagd tot een diepte van minimum 5 mm.

 

Voorbereiding van de ondergrond met wapening

Wanneer de wapening zichtbaar is moet men deze gritstralen en hogedruk waterstralen. Enkel wanneer het beton door chloriden is aangetast (verontreinigd) of wanneer de diepte die moet overlaagd worden minder dan 5 mm is, of voor een duurzame bescherming van de nog blootliggende wapening, moet deze beschermd worden met MasterEmaco P 5000 AP.

 

Verzadiging van de ondergrond

Na voorbereiding van de ondergrond moet het te herstellen beton met water worden verzadigd, bij voorkeur 24 uur, maar minimaal 2 uur voor het aanbrengen van de mortel. De ondergrond moet (mat)vochtig zijn. Het overtollige water met perslucht of met vodden verwijderen tot er geen waterfilm meer op het oppervlak aanwezig is. Om de hechting te verbeteren is het aanbevolen om bij manuele applicaties een aanbrandlaag/schraaplaag van de onverdunde mortel als volgt aan te brengen.

Meng MasterEmaco S 5300 tot een stijve borstelbare consistentie en breng deze met een borstel aan op de (mat)vochtige ondergrond. Als alternatief kan eveneens een aanbrandlaag/schraaplaag van MasterEmaco P 5000 AP aangebracht worden. Vervolgens MasterEmaco S 5300 nat-in-nat op de aanbrandlaag/schraaplaag aanbrengen.

 

Mengen

Open de zakken MasterEmaco S 5300 vlak voor het mengen. Beschadigde en geopende zakken mogen niet worden gebruikt. Giet de minimale hoeveelheid zuiver leidingwater in een schoon mengvat. De hoeveelheid water is afhankelijk van de vereiste consistentie (4,2 – 4,6 liter water per zak van 20 kg).

MasterEmaco S 5300 snel en ononderbroken toevoegen en met een mechanische menger met traag draaiende mengschroef (max. 400 tr/min.) gedurende minimaal 3 minuten mengen tot men een gelijke en klontervrije mortel verkrijgt. Let op: gebruik een stijvere consistentie voor manuele applicaties boven het hoofd)

Laat het mengsel dan 2-3 minuten ter verzadiging rusten en meng opnieuw. Voeg indien nodig extra water of poeder toe. De hoeveelheid aanmaakwater kan enigszins afwijken van de aangegeven waarden, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de relatieve vochtigheid. Let op: de maximale hoeveelheid aanmaakwater niet overschrijden!

 

Aanbrengen van de mortel

Om een optimale uitharding van het product te verkrijgen MasterEmaco S 5300 aanbrengen bij temperaturen tussen +5°C en +30°C.  De MasterEmaco S 5300 mortel kan met de hand door middel van een spreidlat, spaan of houten strijkbord, of door spuitapplicatie in de gewenste laagdikte van 5 tot maximum 75 mm worden aangebracht.

De gemengde MasterEmaco S 5300 direct op de matvochtige ondergrond of op de nog vochtige aanbrandlaag/schraaplaag nat-in-nat aanbrengen. Alvorens MasterEmaco S 5300 in de gewenste laagdikte wordt aangebracht, is het aanbeloven om bij manuele applicatie een dunne schraaplaag of aanbrandlaag nat-in-nat aan te brengen. Hierdoor verkrijgt men een betere hechting. Het afwerken met het strijkbord, de spons of styrofoam mag alleen mee begonnen worden wanneer de binding van de mortel bezig is

Verwerkbaarheidsduur

Temp. 20 °C
Begin Binding (2,5 tot 4 uur)
Einde Binding (4 tot 6 uur)
Praktische Gebruiksduur (40 tot 60 minuten)

 

Curing

De volgende curing methodes zijn aanbevolen:

 • polyethyleen film
 • natte vodden
 • nabehandelingsproducten van het type MasterSeal C.

 

Verbruik

1 zak van 20 kg MasterEmaco S 5300 geeft ca. 13,0 liter gietspecie indien gemengd met 4,4 liter water. Verbruik: 1,85 kg gemengd product per m²/mm laagdikte (ongeveer 1,5 kg droog poeder per m²/mm laagdikte).

Het verbruik is afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de hoeveelheid wapening, verspilling, etc.

 

Reinigen van het gereedschap

Onmiddellijk na gebruik, zelfs na kort oponthoud, het gereedschap met zuiver water reinigen. Uitgehard/opgedroogd materiaal kan mechanisch worden verwijderd.

 

Verpakking, opslag & houdbaarheid

MasterEmaco S 5300 is verpakt in vochtbestendige zakken van 20 kg. Droog, koel en vorstvrij in de gesloten en originele verpakking is het product 12 maanden houdbaar.

 

Veiligheidsmaatregelen

Zoals alle producten die Portland cement bevatten kan ook MasterEmaco S 5300 irritatie aan de huid veroorzaken. Vermijd dan ook contact met de huid. Indien MasterEmaco S 5300 in de ogen komt, onmiddellijk en gedurende 15 minuten spoelen met zuiver water. Raadpleeg in dit geval een arts. In geval van contact met de huid, deze zorgvuldig en met zuiver water wassen. Het product buiten het bereik van kinderen houden. Raadpleeg voor verdere informatie het veiligheidsinformatieblad.

 

Altijd een oplossing

Bent u op zoek naar producten die hier niet tussen staan? Vraag hiervoor een offerte aan via ons contactformulier. Wij leveren namelijk het volledige assortiment aan de professionele verwerker.