Betonrot en beschadigingen van het beton kan nadelige gevolgen hebben voor de structuur van het (bedrijfs)pand, met mogelijk als gevolg ernstige gevolgen. Als de structuur van het pand aangetast is, wordt de veiligheid namelijk ook aangetast. Daarnaast zien beschadigingen aan het beton er niet fraai uit. Betonrot tast dus het esthetisch aanzicht en de stabiliteit van het gebouw aan. De oplossing hiervoor is betoninjectie, betonherstel of betonreparatie. In dit blog artikel kunt u alles terugvinden hierover. We brengen de risico’s en oorzaken van betonschade in kaart en leggen u uit over hoe een betonreparatie in zijn werk gaat.

brugbeton

Welke aspecten vallen onder betonreparatie?

Schade aan het beton kan voorkomen in diverse varianten, van kleine betonproblemen tot grote betonproblemen, de oplossingen zijn zodoende ook breed. Er kunnen kleine mechanische beschadigingen voorkomen aan het beton, denk aan grindnesten, scheuren en afgesprongen schollen beton. Deze beschadigingen zijn meestal handmatig te herstellen. Als er echt grote beschadigingen aan het beton zijn, in het geval van scheuren, wordt er vaak met bepaalde machines te werk gegaan.

Waaraan kun je het herkennen

Meestal is betonschade goed te herkennen. Wanneer er een grote scheur te zien is, is vanzelfsprekend al duidelijk dat het beton niet meer in goede staat is.
Maar ook kleinere beschadigingen kunt u vaak zelf al waarnemen. Er zijn vaak metalen delen zichtbaar, welke waarschijnlijk zeer verroest zullen zijn. Er kunnen ook grote roestplekken zichtbaar zijn rondom de bewapening van het beton. Daarnaast is betonbeschadiging ook te herkennen aan donkere roodbruine vlekken. Deze vlekken komen dikwijls voor op een balkon. Niet alleen kunt u beschadigingen aan het beton aan de roestplekken ontdekken, maar ook de staat van het beton geeft veel duidelijkheid. Indien er sprake is van afgebrokkelde stukken beton of scheuren in het beton, is het duidelijk dat het beton gerepareerd moet worden. Kort samengevat kunt u betonschade herkennen aan:

 • Afgebrokkelde stukken beton
 • Scheuren in het beton
 • Zichtbare bewapening
 • Roodbruine, donkere vlekken
 • Roestplekken rondom de bewapening van het beton

Oorzaken beschadigd beton

Vaak ontstaat betonschade door het roesten van het wapeningsstaal in het beton. Het roesten van het wapeningsstaal in het beton kan diverse oorzaken hebben. Denk aan een te hoog vochtgehalte of door het toepassen van verkeerde verhardingsversnellers. Bij verkeerde verhardingsversnellers kunt u denken aan chloride. Door sommige bedrijven wordt dit toegevoegd aan het beton om het beton sneller te laten harden, echter kan er door deze chloride schade ontstaan.

Niet voldoende dekking van de wapening in het beton kan namelijk ook leiden tot beschadigingen. Wanneer er onvoldoende dekking aanwezig is van de wapening in het beton, kan er zuurstof bij de bewapening komen wat roest tot gevolg kan hebben.

Daarnaast kan beton natuurlijk ook beschadigen oplopen door geweld van buitenaf of door jarenlange slijtage. De oorzaken kort samengevat:

 • Slijtage
 • Schade door chloride
 • Onvoldoende dekking van de wapening in het beton
 • Schade van buitenaf, mechanische schade
betonrot

Wat is betonrot

Betonrot is schade aan het beton die alleen voorkomt, wanneer er metalen elementen in het beton aanwezig zijn (zoals wapeningsstaal). Het roesten van dit metaal zorgt er voor dat er een rondom het metaal een roestlaag ontstaat. Wanneer het roest uitzet wordt er druk uitgeoefend op het beton, door deze druk zal het beton uiteindelijk gaan barsten.

Wanneer de betonrot eenmaal de wapening van het beton heeft aangetast, heeft dit voor het desbetreffende betonelement schadelijke gevolgen. Als er één betonelement aangetast is heeft dit gevolgen voor de complete betonconstructie, bij één zwakke schakel verzwakt de gehele constructie namelijk al.

 

Betonrot repareren

Om verdere aantasting van de constructie tegen te gaan, is het van belang om betonrot direct te laten repareren. Bij de reparatie van betonrot worden eerst de slechte betondelen verwijderd. Ook de aanwezige roest wordt verwijderd. De wapening wordt vervolgens met een speciale primer behandeld, om zo verdere roestvorming tegen te gaan en ook om te voorkomen in de toekomst. Indien de wapening dusdanig aangetast is dat reparatie geen enkele nut meer heeft, wordt er een nieuwe wapening geplaatst. De reparatie wordt uitgevoerd met vezel gebonden reparatiemiddelen welke zijn samengesteld op basis van cement. Wanneer het te behandelen oppervlakte zeer groot is, wordt er een hulpbekisting aangebracht.

 

Hoe worden de overige beschadigingen aan beton gerepareerd?

Betonrot is niet de enige beschadiging aan beton die voor kan komen, Er zijn ook andere vormen van beschadiging die voor kunnen komen en die reparatie werkzaamheden vereisen.

De reparaties die gebruikt kunnen worden zijn:

 • handmatige betonreparatie
 • betonreparatie door middel van injecteren en reparatie met behulp van spuitbeton. De kleine beschadigingen kunnen handmatig worden hersteld, in dit geval wordt er cement over de beschadiging gesmeerd.
 • Bij de grotere beschadigingen worden er injectietechnieken gebruikt of wordt er gebruik gemaakt van spuitbeton. De materialen die veelal gebruikt worden lopen uiteen van epoxy gebonden mortels, tot PCC (Polymeer Gemodificeerde Cementmortel) en cementgebonden mortels. Deze materialen kunnen vaak ook worden aangebracht in de juiste kleur.

 

Wat gebeurt er als u beton niet laagt repareren?

De risico’s van niet, of slecht gerepareerd beton kunnen desastreus zijn. In 1e instantie verslechtert het aanzicht van het gebouw. (de uitstraling van uw bedrijf of pand). Maar wat eigenlijk nog vele malen erger is, is dat de veiligheid in gevaar komt.

 

betonherstel

Vooral overkappingen van beton zijn zeer gevaarlijk indien er sprake is van betonrot. U wilt natuurlijk niet dat er een stuk beton afbreekt. Beschadigd beton tast namelijk altijd de constructie aan. Ernstige beschadigingen aan het beton kunnen zelfs leiden tot instortingen!

 

Betonrot voorkomen

Het rottingsproces van beton is lastig te voorkomen. Daarom wordt er vaak gesproken over het beperken van de gevolgen, in plaats van het voorkomen van schade aan het beton. Tijdig ingrijpen is de beste manier om betonschade te voorkomen . Wanneer u betonschade herkent is het verstandig om hier direct een specialist voor in te schakelen. Deze specialist kan herkennen of er daadwerkelijk sprake is van betonschade, wat de oorzaken en wat de beste oplossingen zijn. Door tijdig in te grijpen kunt u namelijk erger voorkomen en zorgt er ook voor dat u flink kunt besparen op de kosten.

Door te kiezen voor een lage water/ cementfactor kunt u betonrot voorkomen en is het risico dat betonrot kan ontstaan een stuk kleiner. Ook kunt u ervoor kiezen om de wapening relatief diep te laten plaatsen. Daardoor ontstaat er een ruime dekking van het beton, met als resultaat day de kans op betonrot afneemt.

Tegenwoordig is het verboden om calciumchloride als een verhardingsversneller te gebruiken. Blijf er op attent dat dit dan ook echt niet gebruikt wordt door het bedrijf dat uw beton repareert. Calciumchloride kan, (zoals eerder beschreven) zeer nadelige gevolgen hebben voor de betonconstructie. Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.