Vochtproblemen

Zoals bekend hebben vochtproblemen invloed op het aanzicht van de constructie, belemmert het een prettig en gezond woon- en werkklimaat en verhoogt het de energiekosten. Daarbij komt ook nog dat vergevorderde vochtproblemen de constructie zodanig aan kunnen tasten dat er zelfs instortingsgevaar bestaat. Vochtproblemen zorgen dus voor extra problemen die u uiteraard niet wilt.

Stilstaand water
Loszittend stucwerk
of verf
Optrekkend vocht
Vochtplekken scheurvorming

Vochtwering

Vocht is de oorzaak van veel problemen in gebouwen, parkeergarages en woningen. Vochtbestrijding of vochtwering is hiervoor de oplossing. Vochtproblemen als lekkage, optrekkend vocht en gevel doorslag komen voor in diverse bouwconstructies en uiten zich op vele manieren.

Bij vochtwering worden niet alleen bestaande problemen opgelost maar ook tijdens nieuwbouw worden diverse systemen en technieken preventief toegepast om het vocht buiten de deur te houden. De beste remedie tegen vochtproblemen is om op tijd actie te ondernemen.
Zo kunt u de schade en kosten die gemoeid gaan met de vochtbestrijding beperkt houden.

Tevredenheid

Duurzaamheid

Service & Garantie

Bron: Klanttevredenheidsonderzoek

Gevolgen van vochtproblemen

Enkele vervelende gevolgen van vochtproblemen zijn:

  • Schimmel en / of muffe geur
  • Loszittend stucwerk of verf
  • Stilstaand water
  • Optrekkend vocht en / of vochtplekken
  • Scheurvorming

Vochtproblemen kunnen in vele vormen voorkomen zoals optrekkend vocht, scheurvorming of werking in de constructie, vochtdoorslag enz. Daardoor zijn er ook veel vochtbestrijding technieken welke Kornuyt en haar medewerkers beheersen.

Een aantal voorbeelden van vochtbestrijding en vochtwering worden hieronder genoemd:

Inspectie en rapportage

Om de vochtproblemen duidelijk in kaart te kunnen brengen wordt er een inspectie uitgevoerd. Kornuyt kan u van dienst zijn door het uitvoeren van een uitgebreide inspectie waarbij het doel is om te allen tijde een duidelijk en onafhankelijk beeld te verschaffen van de bestaande situatie met de huidige en mogelijke vochtproblemen.

Hieronder een greep uit de zaken die aan bod komen tijdens de inspectie:

  • Wat zijn de gebruikte bouwmaterialen?
  • Is er sprake van een hoge grondwaterspiegel?
  • Wat is de toegankelijkheid van het probleemgebied?
  • Er kunnen desgewenst boringen verricht worden om de samenstelling van de ondergrond te bepalen
  • Er kunnen diverse hulpmiddelen ingezet worden zoals een vochtmeter of endoscoop

Aan de hand van de inspectie en eventueel toegevoegde tekeningen en foto’s bestaat de mogelijkheid om een advies en/of rapport samen te stellen waarin tevens de afdichtingsmethoden vermeld worden. In het rapport wordt allereerst de bestaande situatie helder omschreven waarin de constateringen en eventuele uitslagen van proeven worden vermeld. Het rapport kan nog uitgebreid worden met de behandelmethoden die in offertevorm worden toegevoegd.

Wellicht ook interresant

Direct een offerte aanvragen?OFFERTE AANVRAGEN